Pühapäevane viinamüügikeeld lükkus edasi

Alkohoolik Marja poe taga.

FOTO: Toomas Tatar

Tallinna linnavalitsus otsustas pühapäeviti alkoholi jaemüüki keelava korralduse kehtima hakkamise edasi lükata.

«Linnavalitsuse poolt 5. novembri 2014 vastu võetud korraldus pidanuks hakkama kehtima sellest pühapäevast, 8. märtsist,» selgitas abilinnapea Merike Martinson. «Ent kaks alkoholi jaemüügiga tegelevat ettevõtet on korralduse kohtus vaidlustanud ning taotlenud õiguskaitset. See ei võimalda linnavalitsuse korraldust ettenähtud ajast kõikide haldusakti adressaatide suhtes rakendada.»

Martinsoni sõnul tähendaks sellele vaatamata korralduse ettenähtud ajal rakendamine ettevõtjate ebavõrdset kohtlemist - esialgse õiguskaitse tulemusena säiliks osadel alkoholipoodidel müügiõigus, samas kui teistel ettevõtjatele oleks pühapäeviti keelatud alkoholi müüa, vahendas linnavalitsuse pressiteenistus.

«Linnavalitsuse korralduse kehtivuse ajutine peatamine ei tähenda sellest eesmärgist loobumist,» rõhutas Martinson. «Loodame, et kohus teeb peatselt selles küsimuses Tallinna linna suhtes positiivse otsuse, et saaksime siiski selle korralduse kehtestada ja seeläbi oma elanike tervist kaitsta.»

Martinson rõhutas, et Tallinnas läbi viidud küsitluste kohaselt ootab avalik arvamus alkoholimüügile piiranguid. «Kättesaadavuse piiramine on ühtlasi kõige efektiivsem viis alkoholitarbimise vähendamiseks,» lisas Martinson.

Tallinna Linnavalitsuse korralduse nr vaidlustasid Tallina Halduskohtus OÜ Aldar Eesti ja OÜ Naltu.

Tallinna halduskohus on rahuldanud OÜ Aldar Eesti taotluse rakendada esialgset õiguskaitset, seega peatati tema suhtes korralduse täitmine. Tallinna linn esitas lahendile määruskaebuse, mida Tallinna ringkonnakohus ei ole käesolevaks ajaks veel lahendanud. Samuti on lahendamisel OÜ Naltu esialgse õiguskaitse taotlus.  

Kaebuse esitanud kahel ettevõttel on Tallinnas kokku 27 alkoholimüügile spetsialiseerunud kauplust. «Seega oleks korralduse eranditega kehtestamisel lisaks ettevõtjate ebavõrdsesse olukorda panekule soovijail ikkagi võimalik suhteliselt vähese vaevaga pühapäeviti alkoholi jaemüügist osta ning selline osaline rakendamine muudaks piirangu mõttetuks,» tõdes Martinson.

Tagasi üles