Der Spiegel: Eesti peaks kvoodi järgi vastu võtma ligi 10 000 põgenikku

Aafrika põgenikud.

FOTO: AFP / Scanpix

Saksa ajakirja Der Spiegel andmetel on Euroopa Komisjon töötanud välja kava, mille järgi peaks Eesti võtma vastu kuni 10 000 põgenikku.

Der Spiegel avaldas tabeli, millest selgub, et kui Eesti võttis 2014. aastal vastu 145 asüülitaotlejat, siis Euroopa Komisjoni kvoodikava järgi tuleks Eestil vastu võtta 9896 põgenikku.

Tabelist ei selgu põgenikekvootide arvutamise metoodika. Näiteks Eestist rahvaarvu poolest suuremad Läti ja Leedu peaksid Der Spiegeli andmetel vastu võtma kolmandiku võrra vähem põgenikke. Läti kvoot on ajakirja andmetel 6803 ja Leedu kvoot 6522 põgenikku. Läti võttis 2014. aastal vastu 365 ja Leedu 385 põgenikku.

Eestist rahvaarvult oluliselt suurem ja jõukam riik Soome peab Der Spiegelis avaldatud tabeli järgi võtma kvoodi alusel vastu vähem põgenikke 9671. Soome võttis 2014. aastal vastu 3495 põgenikku.

Eestiga samas suurusjärgus põgenikekvoot on Der Spiegeli andmetel määratud Slovakkiale (10 008), Horvaatiale (9727) ja Kreekale (10 683).

Enim peaks kvoodiplaani järgi põgenikke vastu võtma Saksamaa (103 569), Prantsusmaa (79 673) ja Itaalia (66 572).

Ajakirjanduse andmetel on Eurioopa Komisjon põgenikekvoodi puhul võtnud arvesse erinevaid kriteeriume, muu hulgas rahvaarvu, riigi jõukust ja seni vastu võetud põgenike arvu.

Tagasi üles