Kõik Siilil osalenud ei saanud ettenähtud ajaks tasu

FOTO: Ardi Hallismaa / Kaitsevägi

Ehkki seaduse järgi oleks pidanud Siilil osalenud reservväelased suurõppuse eest saama tasu hiljemalt 29. maiks, ei ole nii mõnigi neist tänaseks sentigi saanud.

Vastava seaduse järgi makstakse reservväelastele õppekogunemisel osalemise aja eest toetust tema esitatud arvelduskontole 14 päeva jooksul õppekogunemise lõppemist arvates. Postimehega ühendust võtnud reservväelane avaldas aga nördimust, et kaitsevägi pole seadust täitnud, ehkki tema osalejana seda omalt poolt tegi ja läks õppekogunemisele kohale.

«Ei ilmu ju reservväelane pool nädalat hiljem kogunemisele kohale vabandusega, et mul oli paljudel sõpradel sünnipäev, mida korraga ei olnud võimalik pidada. Samamoodi ei saa ka tööandja väita, kellel on tuhandeid töötajaid, et vabandust aga ma ei tea kuna palk üle tuleb, kuna teid on nii palju,» sõnas ta.

Tema teada pole allüksusest, mille alla tema kuulus, saanud ettenähtud toetust ükski osalenutest. Sarnaseid kaebusi on mitmeid ka suurõppuse sotsiaalmeedia lehel.

Kaitseväe peastaabi pressijaoskonna kapteni Arvo Jõesalu sõnul on enamus õppusel osalenutest oma toetused kätte saanud ja veel saamata inimeste arv väheneb pidevalt. Ta lisas, et toetuste arvestamise ja ülekandmisega tegelevate inimeste hinnangul on toetust veel ootavate inimeste hulk pigem kahekohaline.

«Kõik õppusel osalenud saavad oma toetuse ja kompensatsioonid kätte. Reservväelastele Siilil osalemise toetuste maksmisega tegeleb kaitsevägi iga päev ja lähiajal peaksid ka viimased inimesed toetusraha saama,» märkis Jõesalu.

Ta tõi välja, et peamine viibimise põhjus on seni olnud ankeeti kirja pandud kontonumber, mis on kas valesti kirjutatud, loetamatu või siis on kaitseväge teavitamata pandud kirja kellegi teise kontonumber. Jõesalu kinnitusel võtab kaitsevägi sellisel juhul kindlasti konkreetse reservväelasega ühendust.

«Kindlasti on viibimisel oma rolli mänginud ka seni suurim hulk inimesi, kes õppusel osalenud on, sest õppuse eest tasustamine tuleb individuaalselt välja arvutada nii reserv- kui ka tegevväelastele, aga samas ka õppusel osalenud tsiviiltöötajatele ja ametnikele,» tõdes ta.

Õppekogunemise ajal maksti sellel osalenud reservväelastele päevaraha vastavalt tema auastmele: sõdur – 27 eurot päevas, allohvitser – 30 eurot päevas, ohvitser – 40 eurot päevas (bruto).

15. mail lõppenud ja kogu Eestit hõlmanud õppus Siil 2015 oli läbi ajaloo kaitseväe suurim. Siil toimus iga-aastase Kevadtormi asemel ja seal osales kokku üle 13 000 reservväelase, kaitseliitlase, ajateenija, tegevväelase ja liitlasriikide kaitseväelase. Õppuse õnnestumisel oli kõige olulisem osa just reservväelasel, kes moodustasid osalejatest üle poole.

Tagasi üles