Vaata, mis on kõrgkoolide populaarseimad erialad

Copy
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Ülikool.
Ülikool. Foto: Aldo Luud

Ülikoolid tudengite nappuse üle ei kurda, kahte suurimasse, nii Tartu Ülikooli kui Tallinna Tehnikaülikooli esitati üle 11 000 avalduse. Postimees tegi kõrgkoolidesse laekunud avaldustest kokkuvõtte, reastades menukaimad erialad.

Eesti Kunstiakadeemia

Avalduse esitas 1000 inimest, kellest kandideerima kvalifitseerus 932, mis on 10 protsenti enam kui mullu. 

Bakalaureuseastmes on kõige suurem huvi d​isainiteaduskonna õppekavade vastu, kus 85le kohale pürib õppima 348 inimest, neist 117 graafilisse disaini, kuhu suure huvi tõttu võetakse juba mitmendat aastat vastu ka rohkem tudengeid, täites sel aasta 18 õppekohta.  Huvi on tõusnud ka moedisaini, tootedisaini ning ehte- ja sepakunsti vastu. 

Rektor akadeemik Mart Kalm tõdes, et Kunstiakadeemia populaarsus üha kasvab.​ «Tore on märgata, et meile tuleb vanemaid inimesi, kellele nende esimese praktilise eriala valik ei ole õnne toonud. Nüüd tahetakse looverialal õppides oma elu tasakaalu seada. Avaldusi on laekunud nii juristidelt, ärimeestelt kui arstidelt,» ütles Kalm. 

Eesti Lennuakadeemia

Kui Lennuakadeemiasse laekus eelmisel aastal 371 tingimustele vastavat avaldust, siis nüüd luges kool sobivaid avaldusi kokku 417.

Kõige populaarsem eriala oli lennuliiklusteenindus, kuhu esitati 106 tingimustele vastavat avaldust. Kohti on tulevastele lennujuhtidele 6. Õhusõiduki juhtimise erialale laekus vastuvõtu nõuetele vastavaid avaldusi 117, koolitama hakatakse 10 pilooti.

Õppeosakonna juhataja Signe Vanker tõi välja, et ligi pooled avaldused ei vastanud nõuetele. «Lennujuhtidel ja pilootidel oli võõrkeele tasemenõue B2. Väga palju tuli avaldusi, kus võõrkeele tase oli madalam. Pilootidel oli laia matemaatika riigieksami nõue, kuid tuli ka neid avaldusi, millel ei olnud vastav eksam sooritatud,» rääkis Vanker. «Arvan, et vastuvõtunõudeid ei loeta korralikult,» lisas ta võimaliku põhjendusena.

Hetkel on konkurss kõige väiksem lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide käitlemise erialal, kuhu laekus 56 nõuetele vastavat avaldust. Vastu võetakse 12 õppurit. «Aga ka seal on konkurss võrreldes eelmise aastaga suurem. Isegi neil erialadel, mida me ei loe väga populaarseteks, on sel aastal rohkem avaldusi,» rääkis Vanker.

«Erinevalt ülikoolidest ei ole Lennuakadeemias kõigil erialadel miinimumlävendi nõuet. Need, kes ülikooli ei saanud kandideerida, said avalduse esitada Lennuakadeemiasse,» põhjendas ta.

«Konkurss on sel aastal tugevam, avaldusi on rohkem ja eriti hea meel on, et tehnilistel erialadel on konkurss suurem. Loodame, et saame tugevad kandidaadid ka erialadele nagu lennundus- ja sidenavigatsioonisüsteemide käitlemine ja õhusõiduki ehitus- ja hooldus,» ütles õppeosakonna juhataja Signe Vanker.

Eesti Maaülikool

Eesti Maaülikooli esitati kokku 3753 sisseastumisavaldust, mis on sarnane eelmise aasta avalduste arvule. Ühele erialale on kandideerimas keskmiselt 177 inimest.

Kõige rohkem, 477 avaldust esitati erialale maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine.

Eesti Maaülikooli vastuvõtu peaspetsialist Eda Aitsen kommenteeris: «Inimestele meeldib õppida ning näha on, et õppima soovivad asuda ka juba veidi vanemad inimesed, kes tunnevad vajadust end täiendada või lisaeriala omandada.»

Aitseni sõnul on väga positiivne sel aastal esmakordselt avatud puidutöötlemise tehnoloogia rakenduskõrgharidusõppe õppekava tulemus: «Esmakordselt avatavale õppekavale laekunud avalduste hulk annab tunnistust, et Maaülikooli metsa- ja puidualast kompetentsi hinnatakse kõrgelt.»

Kõige vähem avaldusi laekus vesiehitus ja veekaitse õppekavale, kuhu võetakse vastu 22 tudengit ning konkurss on 1,23 inimest kohale.

Eesti Maaülikool avalikustab vastuvõetute nimekirjad SAISis 17. juulil.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse laekus kokku 281 avaldust.

Õppeosakonna spetsialist Margit Võsa sõnul ei saa avalduste arvu möödunud aastaga võrrelda, kuna siis toimus ka lavakunstikooli vastuvõtt.

Bakalaureuseõppesse esitati sel aastal avaldusi 156, magistriõppesse 109 ja doktoriõppesse 12.

Kõige populaarsem eriala oli helirežii, kuhu bakalaureuseõppes laekus 13 avaldust ning kuhu vastu võetakse 5 inimest.

Lisaks olid populaarsed muusikapedagoogika ja jazzmuusika.

IT kolledž

IT Kolledži päeva- ja õhtuõppe õppekavadele esitati 818 sisseastumisavaldust, mida on rohkem kui eelnevatel aastatel.

Populaarseim õppekava oli IT süsteemide arendus, kuhu kandideerib 443 huvilist ehk üle poolte kõigist sisseastujatest.

«Heameelt teeb see, et ligi 26% kõigist avalduste esitajatest olid tüdrukud, mida võib lugeda heaks tulemuseks. Hetkel on naiste osakaal IT Kolledži enam kui 700 õppuri seas veidi rohkem kui 27%,» ütles IT Kolledži õppetöö spetsialist Dagmar Tamme.

Lisaks päeva- ja õhtuõppele on võimalik õppima asuda ka IT Kolledži kaugõppes, kuhu võetakse vastu 90 uut tudengit. Dokumentide vastuvõtt kaugõppe õppekavadele toimub septembris.

IT Kolledži päeva- ja õhtuõppesse võetakse vastu kokku 200 uut tudengit. Sissesaanud tudengite nimekiri avaldatakse hiljemalt 10. juulil.

Kõrgem Sõjakool

Rakenduskõrgharidusõppe õppekavadele laekus 234, magistriastme õppesse 14 avaldust.

Need, kes on läbinud ajateenistuse ja saavad alustada sellel aastal õppimist, esitasid maaväe õppekavale 93 sisseastumisavaldust. Vastu võetakse 55 õppurit.

Sõjakooli saab sisse astuda ka enne ajateenistuse läbimist, seda võimalust kasutasid 109 noort, kes esitasid avalduse 2016. aastaks, selgus Sõjakooli pressiteatest.

Kõigil kursustel kestab õpe kolm aastat. Õhuväe kadetid läbivad osa erialasest väljaõppest Eesti Lennuakadeemias ning mereväe eriala kadetid TTÜ mereakadeemias. Maaväe erialal õpinguid alustavad kadetid saavad teise õppeaasta lõpus uue spetsialiseerumissuunana valida mehhaniseeritud jalaväe eriala.

Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Möödunud aasta suvisel vastuvõtul llaekus Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 2105 avaldust, sel aastal tuli avaldusi 1548.

Kõige populaarsem õppekava on endiselt õe õppekava, kuhu esitati 899 avaldust ning kuhu võetakse vastu 100 inimest.

Kõige väiksema populaarsuse osaks sai hooldustöötajate eriala, kuhu esitati 22 avaldust, kohti on seal 18 inimesele.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool võtab sellel aastal vastu kokku üle 500 uue õppuri.

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikoolile esitati tänavu sisseastumisavaldusi 11 047, mis on rohkem kui kolmel möödunud aastal. Mullu esitati ligi 10 000 avaldust.

Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) bakalaureuseõppesse astumiseks esitati 4581 avaldust, järgnesid magistriõpe 2672, rakenduskõrgharidusõpe 1629, inseneriõpe 437 ja doktoriõpe 148 avaldusega.

Korrektseid avaldusi, mis 104le erialale kandideerivad, oli kokku 5674. Bakalaureuse-, inseneri- ja rakenduskõrgharidusõppes on TTÜs vastuvõtt 50 erialale, magistriõppes 44 ning doktoriõppes 10 õppekavale. 

Kõige rohkem, 567 avaldust esitati ärinduse erialale, kuhu on kohti 90 tudengile. 451 avaldust esitati informaatika erialale, kuhu pääseb õppima 200 inimest.

Kokku võtab TTÜ tänavu vastu ligikaudu 4000 uut üliõpilast. Vastuvõetud üliõpilaste lõplikud nimekirjad avaldatakse sisseastumise infostüsteemis SAISis 19. augustil.

Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikooli esitati kokku 9138 avaldust, bakalaureuseastmesse esitati avaldusi sama palju kui möödunud aastal, magistriastmesse veidi vähem.

Bakalaureuseastmes laekus kõige rohkem ehk 548 avaldust psühholoogia erialale, kuhu vastu võetakse 65 inimest. Populaarsuselt järgmised olid haldus- ja ärikorralduse ja õigusteaduse eriala.

Magistriastmes esitati kõige rohkem avaldusi organisatsioonikäitumise erialale, kuhu 229 laekunud avaldusest võetakse vastu 60 inimest. Rohkelt avaldusi laekus ka sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse ning õigusteaduse erialale.

Tallinna Ülikooli vastuvõtu peaspetsialist Merit Paisti sõnul laekus bakalaureuseastmes kõige vähem avaldusi käsitöö ja tööõpetuse erialale.

«Magistriastmes olid väiksemate avaldustearvudega mõned humanitaaria õppekavad, näiteks kultuuriteooria ja filosoofia ja kahjuks ka mõned õpetaja õppekavad, näiteks saksa keele või informaatika õpetaja eriala,» ütles Paist.

Tartu Ülikool

Tartu Ülikoolile esitati kokku 11 139 sisseastumisavaldust, mis on 18 protsenti enam kui mullu.

Kõrghariduse esimesel astmel edasiõppimiseks esitati 8125, magistriõppekavadele 2698 ning doktoriõppes jätkamiseks anti sisse 316 avaldust.

Kõige enam soovijaid oli arstiteaduse erialale, kuhu laekus 766 avaldust. Lisaks kuulusid populaarsete erialade sekka õigusteadus, füsioteraapia, psühholoogia ja informaatika. Kõrghariduse teises astmes on kõige enam soovijaid õigusteaduse avatud ülikooli õppesse, kuhu laekus 221 avaldust.

Inglisekeelsetele õppekavadele esitati 2132 avaldust, mis on võrreldes mullusega 70 protsenti enam.

Tartu Ülikooli vastuvõtuspetsialist Kaja Karo sõnul võib kandideerijate arvu tõus ennekõike olla tingitud sellest, et ülikool pakkus tänavu mitmeid alternatiive. «Näiteks riigieksamite kõrval on võimalik sooritada erialast sisseastumiseksamit. Samuti saab sisse astuda, kas ainult akadeemilise testi või riigieksamitulemuste alusel,» rääkis Karo.

Kui üliõpilaskandidaadil läksid riigieksamid oodatust halvemini, saab Karo kinnitusel inimene endale luua ka teisi võimalusi, kuidas ülikooli sisse saada.

Üks näide on tema sõnul arstiteadus, mis on teist aastat kõige suurema avalduste arvuga eriala. «Avalduste arv kasvas hüppeliselt, kui arstiteaduskond hakkas alternatiivina pakkuma sisseastumiseksamit,» ütles ta.

Tartu Ülikool võtab tänavu vastu 2311 uut tudengit bakalaureuse- ja 1357 magistriõppekavadele, vastuvõetud inimeste lõplikud nimekirjad avaldatakse 17. juulil.

Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli uute tudengite vastuvõtul esitati sisseastumisavaldusi rakenduskõrgharidusõppesse 2285 ja kutseõppesse 213.

Kõige rohkem, 703 avaldust esitati õe õppekava 156 õppekohale.

«Sellel aastal on palju teadlikke kandideerijaid, kes on osalenud mõnes haiglas töövarjupäeval või õppinud meditsiinisuunaga klassis,» viitas Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppekorralduse koordinaator Ele Hansen. «Samuti võib välja tuua, et märkimisväärselt kandideeris inimesi, kellel juba ülikoolidiplom olemas.»

Kokku võtab Tartu Tervishoiu Kõrgkool vastu rakenduskõrghariduse õppekavadele 308 ja kutseõppesse 66 uut õppijat.

Sisekaitseakadeemia

Avaldusi laekus sel aastal kokku 1039 ehk veidi rohkem kui mullu, kui laekus 942 avaldust.

Kõige rohkem ehk 271 avaldust esitati politseiteenistuse erialale, kuhu vastu võetakse 50 õppurit. Teiseks populaarseks erialaks oli toll ja maksundus, kuhu laekus 253 avaldust ning kus kohti on 40 tudengile.

Kõige vähem avaldusi laekus päästeteenistuse erialale. Avaldusi esitati sellele erialale 78, vastu võetakse 25 tudengit.

«See on küll kõige väiksem avalduste arv, kuid ikkagi oleme rahul,» ütles õppeosakonna juhataja Tiina Karu. 

Tallinna Tehnikakõrgkool

Kolmeteistkümne õppekava 665 õppekohale kandideeris 2500 noort.

Populaarseimaks õppekavaks on aastaid olnud transport ja logistika, mille päevaõppesse kandideeris 326 ja kaugõppesse 172 soovijat. Nii päevaõppesse kui kaugõppesse võetakse vastu 35 konkursi parimat.

Kõrge konkursiga paistab silma kaugõppe hoonete ehitus, kuhu esitati 161 avaldust, kohti jätkub 30 inimesele. Päevaõppes esitati 257 avaldust, vastuvõtt 70.

Rakendusarhitektuuri õppekavale esitati 147 avaldust, vastu võetakse 35.

Mehaanikavaldkonnas on enim avaldusi esitatud tehnomaterjalide ja turunduse õppekavale.

Rakendusarhitektuuri õppekavale kandideerijatel on vaja sooritada joonistamise ja kompositsiooni katsed. Rõivaste tehnilise disaini ja tehnoloogia ning transport ja logistika õppekavadele kandideerimisel toimub erialasobivustest.

Tallinna Tehnikakõrgkooli vastuvõetute nimekirjad  avalikustatakse SAISis 17. juulil.

Estonian Business School ootab avaldusi magistritaseme õppekavadele kuni 13. juulini, augustikuise vastuvõtu sisseastumisdokumente võetakse nii bakalaureuse- kui ka magistriõppekavadele vastu 10. augustini.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles