Andmekaitse: trahvide vahendamise kord on hea

Sõiduki väära parkimise eest saadud trahv ei ole ainuke üllatusena tulev karistus.

FOTO: Urmas Luik / Pärnu Postimees.

Andmekaitse inspektsiooni (AKI) hinnangul on praegune eraparklate trahviteatiste vahendamise kord hea, sest riivab inimeste õigusi kõige vähem.

Andmekaitse inspektsiooni pressiesindaja Stiina Liivrand ütles, et inspektsioon on asunud seisukohale, et praegune trahviteatiste vahendamise kord riivab isikuõigusi kõige vähem, kuivõrd maanteeamet on ise edastanud kirju võlgnikele, mitte nende andmeid eraparklatele.

Kuidas isikuõigusi riivab 1. jaanuarist kehtima hakkav liiklusseadus, mis kolmandatele isikutele liiklusregistrisse ligipääsu annab, ei ole AKI veel analüüsinud. «Kuid selline volitusnorm on ka praegu kehtinud,» märkis Liivrand. Tema sõnul annab praegugi seadus andmete väljastamiseks teatud tingimustel õiguse.

--

Seadusandlus:
Juurdepääs liiklusregistrisse on piiratud, erandid lubatud.
* Praegu kehtivas liiklusseaduses:
Paragrahv 65 lõige 3: Teaduslikul eesmärgil või muu õigustatud huvi puhul andmetele juurdepääsu korra kehtestab registri vastutav töötleja .

* 1. jaanuarist 2011 kehtima hakkavas liiklusseaduses:
Paragrahv 184 lõige 4: Põhjendatud õigustatud huvi korral võib käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud piiratud juurdepääsuga andmeid väljastada

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles