iDeal kampaania

Hiiu vallavanemaks kandideerib kuus inimest

Endine vallavanem Georg Linkov pidi oktoobri algul ametist lahkuma, kuna teda umbusaldati.

FOTO: Raigo Pajula

Teisipäeval lõppenud Hiiu vallavanema avalikule konkursile laekus 11 sooviavaldust, millest kvalifitseerimiskomisjon tunnistas tingimustele vastavaks kuus kandidaati.

«Volikogu poolt kinnitatud kvalifitseerimiskomisjoni otsusega vastas konkursi kohustuslikele tingimustele kuus kandidaati üheteistkümnest: Aarne Põlluäär, Vahur Luhtsalu, Sven–Erik Veimer, Siim Avi, Reili Rand ja Kaido–Allan Lainurm,» ütles Hiiu vallavolikogu esimees Margit Kagadze.

Vallavanema valimine on kavas 16. novembril peetaval volikogu erakorralisel istungil.

Vallavolikogu moodustatud kvalifitseerimiskomisjoni ülesanne oli kontrollida esitatud dokumentide vastavust nõuetele ning kohustuslike tingimuste olemasolu, selgitas Kagadze. «Vallavanemaks pürgijate sisulist sobivust, töökogemust, motivatsiooni ja muid kriteeriume hindab iga volikogu liige eraldi,» ütles volikogu esimees.

Kvalifitseerimiskomisjoni moodustasid Hiiu vallavolikogu kõikide fraktsioonide esindajad ja volikogu esimees: Tiit Harjak (IRL), Artur Valk (Reformierakond), Ants Vahtras (Keskerakond), Aili Küttim (VL Üks Hiiumaa) ja Kagadze kui volikogu esimees.

Volikogu istungi alguses seatakse üles kõik kandidaadid. Volikogu juhatus esitab volikogu täiskogule need kandidaadid, kes vastasid konkursi kohustuslikele nõuetele. Vastavalt Hiiu valla põhimäärusele võib iga volikogu liige istungi alguses esitada ka konkursiväliselt uusi kandidaate. Nimekirja sulgemise otsustab volikogu avalikul hääletamisel poolthäälte enamusega.

Vallavanema ametisse nimetamiseks on vaja volikogu koosseisu häälteenamust, see tähendab 19-liikmelises Hiiu vallavolikogus kümne volikogu liikme toetust. Uus vallavanem peaks asuma ametisse hiljemalt tänavu 1. detsembril.

Hiiu vallavanema avaliku konkursi korraldamise otsus võeti vastu 28. oktoobri volikogus, kuna volikogu juhatusele teadaolevalt ei olnud selleks ajaks ühtegi vallavanema kandidaati, kellel oleks olnud piisav toetus tema otsevalimiseks.

Volikogu avaldas 1. oktoobril umbusaldust IRList pärit vallavanemale Georg Linkovile, kuid pole seni suutnud uut toimivat koalitsiooni moodustada. Hiiu vallavolikogu tööd juhib volikogu esinaisena Kagadze valimisliidust Üks Hiiumaa ja volikogu aseesimees on Tiit Harjak IRList.

Praegu täidab ajutiselt vallavanema ülesandeid abivallavanem Jaanus Valk.

Hiiu valla volikogu suurim fraktsioon on Isamaa ja Res Publica liidul, millel on kuus liiget. Valimisliidul Üks Hiiumaa on neli saadikut, Reformierakonna ja Keskerakonna fraktsioonil on mõlemal kolm saadikut. Kolm volikogu liiget - Katrin Sarapuu, Aivi Telvik, Ivo Eesmaa - ei kuulu ühtegi fraktsiooni.

Tagasi üles