Mälzer: vältida tuleb üldiste õppemaksude kehtestamist

Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatuse esimees Maris Mälzer.

FOTO: Peeter Langovits

Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) juhatuse esimees Maris Mälzer ütles täna Tallinna Tehnikaülikoolis toimuval EÜLi üldkogul peetud kõnes, et Eestis tuleks vältida üldiste õppemaksude kehtestamist.

«Uuringud on veenvalt kinnitanud, et Eestis kujuneb üha suuremaks probleemiks kõrgharidusele ligipääsu tagamine. Kuna oleme väike riik, peame võimaldama kõikidele võimekatel noortel kõrgharidust omandada. Üldiste õppemaksude sisseviimine muudab kõrghariduse omandamise veelgi raskemaks vaesematest peredest ning maapiirkondadest pärit noortele. Kõrghariduse rahastamise mudeli muutmine eeldab eelnevate analüüside läbiviimist ning ühiskondlikku kokkulepet,» sõnas Mälzer EÜLi pressiesindaja teatel.

«Kahju on tõdeda, et 2009. aasta kevadel tehtud riigieelarve kärbete ajal ei tähtsustanud poliitikud kõrgharidust. Valitsuse otsustega vähendati õppekohtade baasmaksumust, õppetoetusi ning lõpetati õppelaenude hüvitamine. Demokraatia seisukohast tuleb pidada äärmiselt kahetsusväärseks, et kärpeid ei arutatud eelnevalt partneritega, vaid neid tehti kiirustades ning õigustatud ootuse printsiipi rikkudes.»

«Üliõpilaste jaoks on üheks suurimaks probleemiks vajaduspõhise õppetoetuste süsteemi puudumine. Tuletame erakondadele meelde, et üliõpilastele lubati 2007. aastal sõlmitud koalitsioonilepingus, et Vabariigi Valitsus töötab koostöös EÜLiga välja õppetoetuste süsteemi. Tänaseks seda tehtud pole. Samal ajal töötavad paljud tudengid õppimise kõrvalt täisajaga, mistõttu pühendavad meie tudengid Euroopa üliõpilastega võrreldes õppetööle üha vähem aega,» lausus Mälzer.

«Lähenevate valimiste eel on erakonnad üha rohkem hakanud rääkima kõrgharidusest. Tudengitel on hea meel, et erakonnad tähtsustavad sõnades kõrgharidust ning mõistavad selle olulisust. Üliõpilased loodavad, et tegemist pole valimiseelse populismiga ning poliitikud soovivad leida kõrghariduses pikaajalisi lahendusi.»

Tagasi üles