Maamaksuvabastus tõi Harkusse kahe nädalaga 80 uut elanikku

Harku vallavanem Kaupo Rätsepp.

FOTO: Liis Treimann

Käesoleva kuu alguses Harku vallavolikogu kehtestatud maamaksuvabastus valla elanikeks registreeritud inimestele on esimese kahe nädalaga toonud valla elanikeregistrisse 80 uut elanikku.


Harku vallavanema Kaupo Rätsepa sõnul on oma elukoha vallas registreerinud inimeste suur hulk tõestuseks, et elanikele pakutav soodustus maamaksuvabastuse näol on argument, mis motiveerib inimesi oma elukohta Harku vallas kinnitama.

«Meie eesmärk oli tõsta valla atraktiivsust elukohana ja selle me oleme saavutanud. Kui meil selle aasta esimese kümne kuuga lisandus 231 uut elanikku, mis teeb keskmiselt 23 uut elanikku kuus, siis viimase kahe nädala jooksul on ennast valda registreerinud ligikaudu 80 inimest. Seega saame praegu öelda, et otsus oli igati õigustatud ning valla tulubaas järgmiseks aastaks on juba kasvanud,» lausus Rätsepp.

Esimese kahe nädalaga on laekunud ka ligikaudu 200 maamaksuvabastuse taotlust, mis vähendab maamaksu laekumist valla eelarvesse orienteeruvalt veerand miljoni võrra. Arvestades, et iga elanik toob valda keskmiselt 12 000 krooni tulumaksu aastas, on tänu uutele elanikele valla eelarve tulud järgmiseks aastaks ligi miljoni krooni võrra kasvanud.

Harku vallavolikogu võttis tänavu 8. novembril vastu määruse, mille alusel vabastatakse 2011. aastal maamaksust iga Harku valla kodanik, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt Harku vallas, talle kuuluval elamumaal asuvas elamus.

Peale selle võeti vastu maamaksu toetuse andmise ja toetuse taotlemise kord Harku vallas elavatele füüsilistele isikutele, kellele kuulub Harku valla territooriumil asuv elamumaa sihtotstarbega hoonestamata maa või maatulundusmaa sihtotstarbega hoonestatud maa õuemaa.
 

Tagasi üles