Mõjuagendi vaidluse kohtukulud tasus Postimehele Savisaare abi

Jekaterina Fedkina

FOTO: Valimised

Mõjuagendi vaidluses hagist loobunud Keskerakonna esimehe, Tallinna linnapea ametist kõrvaldatud Edgar Savisaare kohtumenetlusega seotud kulud hüvitas Postimehele linnapea abi Jekaterina Fedkina.

Fedkina tegi 4000 euro suuruse kande eile. Ta selgitas Postimehele, et oli lihtsalt Savisaare sularahamakse vahendaja. «Kuna ma parasjagu pidin isegi panka minema, siis ta palus, et ma selle asja üle kannaks,» ütles Fedkina.

Savisaar teatas hagist loobumisest 18. novembril ehk kümmekond päeva enne Keskerakonna kongressi, märkides, et kohtuasi on olnud riigikohtu laual otsustamiseks juba aasta aega, kuid lahendini ei ole jõutud. «Selle aja jooksul on riigikohus lükanud otsustamist korduvalt edasi. 6. mai 2015, 5. juuni 2015 ja 28. oktoober 2015 — need on kuupäevad, millisteks on riigikohus selles asjas lubanud otsuse teha, aga ei teinud,» lausus ta toona pressiteates ja meenutas, et viimasena määras kohus otsuse kuulutamise ajaks 20. novembri.

Savisaare hinnangul oli tegu sellise ajaga enne Keskerakonna kongressi, et otsus võinuks delegaate ühele või teisele poole mõjutada. «Ma ei soovi, et minu poliitiline tegevus oleks sellest kohtuotsusest ühel või teisel moel mõjutatud. Ma ei soovi poliitkonjunkturismi. Ma soovin vältida ühe- või teistsugusele kohtuotsusele poliitilise tähenduse omistamist,» ütles ta.

Savisaare sõnul ei tähenda hagist loobumine, et ta oleks nõus sellega, mida leht tema kohta avaldas. «Ma tulen selle teema juurde tagasi pärast kongressi olukorras, kus õigusemõistmine ja päevapoliitika ei kohtu,» ütles ta, täpsustamata, mida selle lubadusega silmas peab. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku kohaselt ei saa Savisaar menetluse lõpetamise järel sama nõudega enam uuesti kohtusse minna.

Riigikohus rahuldas hagist loobumise avalduse 20. novembril, lõpetas kohtuasja menetluse ning tühistas alama astme kohtute lahendid, millega nii Harju maakohus kui Tallinna ringkonnakohus jätsid hagi rahuldamata. Ühtlasi jäid Savisaare kanda kõik menetluskulud.

Savisaar pöördus kohtusse 2013. aasta lõpus, sest polnud rahul 2010. aasta 16. detsembril Postimehe paberlehes ja veebis avaldatud loo pealkirjaga «Vastuluure kirjeldab Edgar Savisaart Venemaa mõjuagendina» ega loos sisaldanud tekstilõikudega: «Eesti presidendi, peaministri ja siseministri käes on kaitsepolitsei teabeettekanne, milles Keskerakonna esimeest Edgar Savisaart nimetatakse ohuks riigi julgeolekule.» ning «Nimelt selgub, et juba suve algusest saadik on Savisaar kaitsepolitsei vastuluureametnike jaoks olnud märkega «oht julgeolekule» ja tema kohta kasutatakse nimetust «mõjuagent».»

Samuti polnud Savisaar rahul päev hiljem avaldatud loo pealkirjaga «Savisaare julgeolekuoht seisnes mõjuvõimuga kauplemises».

Savisaar leidis hagis, et viidatud tekstilõikudes avaldati tema kohta faktiväited, mille kohaselt on ta Venemaa mõjuagent, ta on ohuks Eesti julgeolekule ning ta kauples mõjuvõimuga. Need Savisaare hinnangul ebaõiged väited või väidetavalt ebakohased väärtushinnangud rikuvad hagi kohaselt tema õigusi, mistõttu nõudis ta andmete ümberlükkamist või väärtushinnangute avaldamise õigusvastasuse tuvastamist ja nende avaldamisega tekitatud moraalse kahju hüvitamist.

Postimees ja ajakirjanik Tuuli Koch olid terve menetluse vältel seisukohal, et Savisaare hagi oli põhjendamatu.

Tagasi üles