Mailis Reps: vana põhikirja kohaselt tuleb Toobal ja Laasi erakonnast välja arvata
Täiendatud kell 17.55

Priit Toobal ja Mailis Reps.

FOTO: SANDER ILVEST/

Keskerakonna juhatuse liikme Mailis Repsi hinnangul tähendab Riigikohtu otsus mitte võtta Keskerakonna põhikirjamuudatuste kinnitamise vaidlust menetlusse seda, et kehtiva põhikirja kohaselt tuleb nii Priit Toobal kui ka Lauri Laasi Keskerakonnast välja arvata.

«Kuna Riigikohus on viimaks lõpliku otsuse teinud ja ka erakonna peasekretär ise on tunnistanud, et kehtib vana põhikiri, siis see peaks päädima Toobali ja Laasi erakonnast väljaarvamisega. Juristina olen nõus Keskerakonna aukohtust tulnud otsusega, kus sisuliselt leiti, et kui kehtib vana põhikiri, on Toobali ja Laasi erakonnast väljaarvamine automaatne. Aukohus leidis konsensuslikult, et 29. novembril 2015. aastal läbi viidud erakonna juhatuses vastu võetud otsus Toobali ja Laasi erakonda jätmise kohta on vana põhikirja alusel õigustühine,» selgitas Mailis Reps.

Reps lisas, et tegelikult puudus erakonna juhatusel nii sisuline kui ka õiguslik alus väljaarvamise otsust mitte kinnitada.

«Toobali ja Laasi väljaarvamise küsimust on seni erakonna juhatuses edasi lükatud vaid seetõttu, et nad on venitanud põhikirja vaidlusega, väites, et pole teada, milline põhikiri kehtib. Kuna nüüd on selge, et kehtib vana põhikiri, siis tuleb nende liikmestaatus juhatuses päevakorda võtta ning vajadusel hääletusele panna. Aukohtu seisukoht on väga selge. Kuna kehtib vana põhikiri, tuleb Toobal ja Laasi erakonnast välja arvata. Võtame küsimuse järgmises erakonna juhatuses päevakorda,» lubas Reps.

Toobal teatas vastuseks Repsi avaldusele, et Keskerakonna kehtiv põhikiri näeb ette alused, mis võivad olla erakonnast väljaarvamise põhjusteks, millest üheks aluseks on ka erakonna põhikirja nõuete mittetäitmine.

«Vastavalt põhikirjale on erakonna liikmel kohustus hoiduda erakonna mainet kahjustavatest tegudest ja avaldustest ning austama poliitilise kultuuri üldtunnustatud põhimõtteid, veel on erakonna liikmel kohustus järgida erakonna nimel tehtud otsuseid,» ütles Toobal, «Mailis Repsi võltsimiskahtluse skandaali aukohtu otsuses on selgelt kirjas, et «Mailis Reps rikkus Eesti Keskerakonna liikmete avalduste menetlemise ja online andmebaasi pidamise korda». Korra puhul on tegemist erakonna juhatuse otsusega, mis on tehtud erakonna nimel. Seega on Reps erakonna põhikirja rikkunud,» ütles Toobal.

Toobal märkis, et sama kaasuse otsuses leiab aukohus, et «Mailis Reps on saanud aru oma väärast käitumisest, mis kahjustab erakonna mainet». «Seega nii Reps ise ja aukohus tunnistavad, et Reps on erakonna mainet ja seega ka erakonna liikme põhikirjalisi kohustusi rikkunud. Kui nüüd lähtuda Repsi loogikast, siis tuleks ka Mailis Reps erakonnast automaatselt, ilma juhatuse kinnituseta, välja arvata, sest erakonna põhikiri ütleb, et «erakonna liige arvatakse erakonnast välja, kui erakonna liige rikub jämedalt erakonna põhikirja nõudeid». See on täpselt samas põhikirja peatükis, kus räägitakse ka kriminaalkorras karistatud liikme väljaarvamisest. Need kaks punkti on seal lausa kõrvuti,» ütles Toobal.

Tagasi üles