Otseülekanne: parlamendiajakirja värske numbri esitlus

FOTO: Erik Prozes

Toompea lossi kunstisaalis toimub kolmapäeval uue Riigikogu Toimetiste (RiTo) numbri esitlus, Postimees teeb kell 12 algavalt esitluselt otseülekande.

Värske RiTo keskendub Eesti visioonile, käsitledes muuhulgas Eesti hariduse ja teaduse, tööjõuturu ning majanduse väljavaateid.

«Eestil on vaja suurt ideed ning selleks võiks tõenäoliselt olla haridus,» ütles ajakirja peatoimetaja Mart Raudsaar. «Muidugi on oluline jääda ka maailmas ellu, selles olid ajakirja vestlusringis osalenud parlamendiliikmed igati üksmeelsed.»

Haridusteemat käsitlevad peatoimetaja sõnul mitu RiTo uue numbri artiklit, alateemana näiteks Eesti ülikoolide kolledžite rolli regioonide arendajatena. Selle teema esindajana astub esitlusel üles Tartu ülikooli regionaalplaneerimise dotsent Garri Raagmaa. Paneelis osaleb ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ettevõtluse ja ekspordi keskuse direktor Tea Danilov. Paneeli juhib RiTo peatoimetaja Mart Raudsaar.

RiTo 33. numbri sisust toob peatoimetaja välja Igor Gräzini mängulist esseed, mis mõtestab Liivimaa rolli Eesti minevikus ja tulevikus, professor Rein Taagepera mõtisklust «Sisserännukultuur lastevaesel maal» ning teadusagentuuri ja haridus- ja teadusministeeriumi analüüsi «Eesti teadus ajaperspektiivis».

Ainult RiTo paberversioonis ilmub parlamentarismi üks moodsa aja tüvitekste, Düsseldorfi Heinrich-Heine ülikooli professori Stefan Marschalli artikkel, mis käsitleb parlamendi ja meedia suhteid.

Lisaks uuele ajakirjanumbrile tutvustatakse RiTo uut veebikeskkonda, mis pakub uusi kasutusvõimalusi, näiteks märksõnade otsingut üle terve RiTo alates ajakirja algusaastatest.

RiTo number 33 artikleid saab veebist lugeda alates 2016. aasta detsembrist. Praegu on artiklid kättesaadavad paberväljaandest, mida on võimalik osta nii veebi- kui ka raamatupoodidest.

Järgmine RiTo number ilmub tänavu detsembris.

Tagasi üles