Russalka sai iluravi

Russalka

FOTO: JUSS SASKA

Korrastustööde ja uuringute järel on enam kui sajandi vanune mälestusmärk Russalka heas seisukorras.

Kesklinna valitsuse tellimusel puhastati juuni- ja juulikuu jooksul mälestusmärgi inglikuju, sokkel ja postament ning taastati graniitrahnude vuugid ja monumendi tekstide kullatis. Kesklinna valitsus eraldas monumendi korrastamiseks 20 000 eurot. Hardi Toominga juhtimisel tegid tööd restaureerimisfirma Hard  ja Vanalinna Ehitus, skulptuuri puhastas Paul Uibopuu.

Monumendi korrastustööde käigus uuris linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakond täiendavalt monumendi seisukorda ja konstruktsioone. Maikuus korraldati inglikuju kinnituste uuringud Muinsuskaitseameti kaasabil maksu- ja tolliameti röntgenaparaadi ning Tallinna Ülikooli ökoloogia keskuse georadariga. Juunis toimunud täiendavatel uuringutel georadariga kasutati juba võimsamat aparatuuri ning tulemusena võidi väita, et inglikuju kinnituskonstruktsioonid on rahuldavas seisus.

Professor Karl Õigeri kaasabil tehti ka skulptuuri materjali- ning monumendi konstruktsiooniuuringud. Tallinna Tehnikaülikooli laborites selgitati skulptuuri metalli koostis ja korrosioonitase. Selgus, et inglikuju on valmistatud messingist, mis on tavapärasest pronksist palju tugevam ja siledama pinnastruktuuriga. Metalli korrosioonitase ei kujuta endast ohtu selle säilimisele.

Ehituskonstruktsiooni uurimiseks tehti monumendi postamendi ülaosas graniitrahnu umbes ühe meetri sügavune sondaaž ning puuriti väike auk läbi seest õõnsa skulptuuri seina. Ehituskonstrueerimise ja Katsetuste OÜ endoskoopilistest uuringutest selgus, et graniitplokkide vaheline tühemik on seguga täidetud. Õigeri sõnul on tõenäoliselt juba monumendi ehituse ajal kasutatud keskosa täitmiseks väga tugevat segu. Skulptuur koosneb kümnekonnast tükist, mis on arvatavasti ehitamise ajal koha peal poltkinnitustega kokku pandud. Postamendi bareljeefi kohale aja jooksul tekkinud prao suurenemise vältimiseks paigaldati graniitplokki metallist kinnitusankrud. Uuringud andsid kindluse, et monument on oma vanust arvestades rahuldavas seisukorras, ning võimaldasid võtta kõige vajalikumad meetmed selle säilimise tagamiseks.

7. septembril 1893 Soome lahel tormis hukkunud suurtükiväe õppelaevastiku soomuslaeva Russalka 186 meeskonnaliikme mälestuseks püstitatud monumendi kavandasid Tallinna sadama komandör, kontradmiral P. N. Wulff  ja kunstnik A. Adamson. Monumendi ehitamist alustati 1901. aasta juulis. Inglikuju, reljeef ja teised pronksosad valmistati Sankt Peterburgi A. Morandi töökojas. Kuju valas nähtavasti Sestroretski tehas, kus oli ka varem Adamsoni skulptuure valmistatud. Malmist laternapostid ja malmosad tehti Tallinna Wiegandi tehases, graniitosad telliti Soomest.

Monumendi ehitas arhitekt N. Thamm noorem ning vundamendi rajamist toetas Tallinna kaupmees Chr. Rotermann. Monumendi ehitus algas 1901. aasta septembris ning pronksist inglikuju asetati oma kohale järgmise aasta juulis. 23. juulil 1902 külastas valmimisjärgus mälestussammast keiser Nikolai II ja suurvürst kindraladmiral Aleksei Aleksandrovitš. Monument avati pidulikult 7. septembril 1902.

Järgmiseks aastaks plaanivad Kesklinna valitsus ja linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakond Russalka monumendi ristide kuldamist ning Tallinna vanima, 1560. a püstitatud Blasius Hochgrewe monumendi ja selle väljaku korrastamist Marta tänaval.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles