Eesti küsib Narva veokimure lahendamiseks euromiljoneid

Иллюстративное фото.

FOTO: Sille Annuk

Eesti taotleb valitsuse otsuse kohaselt Euroopa Komisjonilt, et see maksaks kinni ligi poole Narva piiripunkti eelse parkla rajamisest.


Piiripunkti eelne parkla aitaks lahendada olukorda, kus piiriületust ootavad veokijuhid on sunnitud tekitama kilomeetrite pikkusi elavaid järjekordi maantee servale, mis mõjub halvasti liiklusohutusele, tekitab keskkonnaprobleeme, rikub teekatet ja risustab teega piirnevaid maa-alasid, teatas majandusministeeriumi pressiesindaja

Samuti toob mitmeid ööpäevi elavas järjekorras liikumine kaasa autojuhtide töö- ja puhkerežiimi rikkumisi, millega otseselt ohustatakse liiklejaid mõlemal pool riigipiiri, ka puuduvad järjekorras ootavatel veokijuhtidel elementaarsed olmetingimused, märkis pressiesindaja.

«Ideaal oleks muidugi see, kui kõikjal Euroopa Liidu ja Venemaa piiril oleks tagatud kiire, sujuv ja paindlik piiriületus,» ütles majandusminister Juhan Parts, kelle ettepaneku valitsus eilsel kabinetinõupidamisel heaks kiitis.

«Töö selles suunas peab jätkuma. Kuid parklaga loodame ühes kohas lahendada senikauaks juba üle igasuguste piiride kasvanud probleemi elavate piirijärjekordadega teeservadel.»

Partsi ettepaneku järgi rajatakse parkla era- ja avaliku sektori koostöös. Selleks analüüsis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Ida-Viru maavalitsuse ja kohalike omavalitsuste esindajatest koosnev töögrupp kuut asukohavarianti ning leidis, et kõige sobivam ja soodsam on ASi Sillamäe Sadam territooriumil asuv 9,7 hektari suurune maa-ala, mis asub enne Sillamäe linna.

Nõuetele vastavate parkimis-, turva-, sanitaar- ja olmerajatiste püstitamiseks ning kommunikatsioonide rajamiseks vajalikeks kuludeks on arvestatud ca 38 miljonit krooni (koos käibemaksuga), millest Euroopa Liidu finantseerimine moodustaks arvestuslikult 18 miljonit krooni ning AS Sillamäe Sadam panustaks 20 miljonit krooni.

Ministeerium esitab rahastamistaotluse Euroopa Komisjonile 15. oktoobriks.

Narva piiripunkti järjekorra pikkus ja veokijuhtide ooteaeg varieerub suurtes piirides. Näiteks tänavu septembris on Narva piiriületust ootavate veokite arv tõusnud 400ni, mis tähendab enam kui saja tunni pikkust ooteaega, kuivõrd Venemaa toll on vähendanud vastuvõetavate veokite arvu 80-90ni ööpäevas.

Narva piirpunkti teenindav piirieelne parkla asub täna Narva linna territooriumil ja see mahutab kuni 140 autorongi, mis ei ole aga ministeeriumi teatel piisav.

Tagasi üles