Sisuturundus

Disaini oma karjääri nagu kunstiteost!

FOTO: Rajaleidja

Kui varasemalt seoti karjääri mõiste pigem tööeluga, siis tänapäeval mõtestavad inimesed karjäärina erinevate elurollidega kooskõlas elu. 

Roll töötajana on üks neist, kuid tööalase karjääri tippu püüdlemine ei pea alati olema olulisim eesmärk inimese elus ja sellele keskendumine ei pruugi kaasa tuua rahuolu oma eluga tervikuna. Võrdselt määrav tähtsus rahuloluks võib olla tingitud nii toimetulekust pereliikmena, oma panusest ühiskonnaliikmena ja igapäevasest töisest tegevusest saadud emotsioonidel.

On oluline vahe, kas oma käekäiku suhtutakse kui lihtsalt elusündmuste jadasse või võetakse vastutus selle eest, milliseks elu kujuneb. Viimane neist on karjääri teadlik kujundamine, mida üha sagedamini armastatakse nimetada karjääri disainimiseks. 

Mida võiksid lapsevanemad teada karjääri kujundamisest?

Oma elu kui kunstiteost disainiv inimene mõtleb endale selgeks oma elu tähenduse ja võtab vastutuse, kuid ka sellest üksi veel ei piisa. Selleks, et elurolle tasakaalus hoida ning teadlikult ja vajadusel korduvaid eriala- ja ameti- ja muid valikuid teha, on olulised karjääri kujundamise oskused.

Need oskused väljenduvad inimese tegevuses – tema suutlikkuses märgata endas toimuvaid muutusi, et neid kas siis ohjata ja pidurdada või parimal moel ära kasutada nii enese hüvanguks kui välisele keskkonnale suunatuna. Tegevuseks vajalikud oskused on enda uurimine, võimaluste analüüs, planeerimine, tegutsemine.

Kuidas olla lapsele toeks nimetatud oskuse kujunemisel?

Lapsevanemana võib meile analüüsimine, planeerimine ja siis tegutsemine tunduda loogiline ja arusaadav protsess. Seevastu alles kujunevalt lapselt ei saa me eeldada samu oskusi. Vanemana saad oma last toetada juba varakult, nii et ta omandaks oskused oma elu disainimiseks.

  • Ole ise eeskujuks! Kuidas oma elu korraldada, olla hea lapsevanem, hoida tasakaalus töö ja puhkaeg – need ja paljud muud elutarkused omandab laps perekonnas.

Räägi, kuidas oled sina teinud oma elus tähtsaid valikuid ja ületanud ette tulnud raskusi, miks on oluline õppida ja mida oled elust endast õppinud. Targa lapsevanema sõnum võiks olla: «Ära korda minu vigu, tee omi ja õpi neist!»

  • Aita rajada väärtuste vundamenti! Väärtustele tuginedes konstrueerib laps nii ennast kui oma saavutused. Väärtused määravad, mida ta teeb või tegemata jätab, millised eesmärgid endale seab ja kuidas neid saavutab.
  • Aita mõtestada ebaõnnestumisi! Arutage koos lapsega, mida saab teinekord teha teisiti, miks mõni tegevus (ka nt ametiga seonduv) sobib erinevatele inimestele erineval määral, miks miski elus jääbki kättesaamatuks. Halvast kogemusest või ebaõnnestumisest saab alati midagi kasulikku õppida.
  • Aita lapsel ennast proovile panna! Erinevate tegevuste kaudu saab laps teadlikuks, mis tal õnnestub paremini ja mis mitte, mis tegelikult huvitab, milleks on eeldusi. Julgusta ette võtma sedagi, mis esmapilgul väljakutsena tundub. Kui inimene tegeleb üksnes sellega, mis tal kindla peale hästi välja tuleb või väga meeldib, ei pruugi toimuda arengut.
  • Hoia usaldust! Jälgi ja kuula, millest sinu laps unistab. Püüa mõista lapse kujutluspilti tulevikust. Esita küsimusi, millele vastuste leidmine aitab tal oma püüdlusi vaagida. Lapsele on oluline tunda, et tema tulevik tekitab vanemas küll põnevust, kuid mitte püüdu seda enda kontrolli alla saada.
  • Julgusta oma last pöörduma karjäärispetsialisti poole! Noore kasutuses võib olla palju informatsiooni, kuid tal puudub elukogemus ja oskus teavet enda jaoks vajalikul moel kasutada on vähene. Enne tähtsate otsuste langetamist tasub karjäärispetsialistiga nõu pidada. Selle vestluse käigus võib avastada endas seni tähelepanuta jäänud tugevused ja anded, samuti mõtted ja tunded, mis mõjutavad otsustamist või takistavad valiku langetamist.

FOTO: logo

Tagasi üles
Back