Fotoreportaaž: selline nägi välja Eesti kaitseväelaste argipäev Liibanoni ja Iisraeli eraldaval kontrolljoonel

Lõuna-Liibanonis ÜRO rahuvalveoperatsioonil teenivad Eesti kaitseväelased andsid täna Liibanoni ja Iisraeli eraldaval sinisel joonel asuva ÜRO baasi UNP 6-50 üle Soome jalaväerühmale ja suundusid tagasi põhibaasi UNP 2-45, galeriis näitab Estpla-22 jaoülem nooremveebel Alari Mägi, milline nägi välibaasis välja kaitseväelaste argipäev.

Eesti kaitsevägi osaleb ÜRO rahuvalveoperatsioonil Liibanonis ligi 40 kaitseväelasega, kellest suurema osa moodustab jalaväerühm Estpla-22. Tegu on kaitseväe suurima välismissiooniga, kus lisaks jalaväerühmale teenivad 500-mehelise Iiri-Soome ühispataljoni koosseisus ka staabiohvitserid. Üks staabiohvitser teenib ka UNIFILi peakorteris Naqouras. Ligi pool Eesti kontingendist on varasema missioonikogemusega.

Scoutspataljoni staabi- ja tagalakompanii baasil moodustatud Eesti jalaväerühm suundus Liibanoni novembri lõpus ning teenis alates jaanuari keskpaigast Liibanoni ja Iisraeli eraldaval sinisel joonel asuvas baasis UNP 6-50. Seal tegid kaitseväelased regulaarselt nii jalgsi- kui motoriseeritud patrulle, jälgisid konflikti osapooli eraldavat sinist joont, tagasid baasi julgeolekut ja hoidsid üht jalaväejagu reageerimisvalmiduses. Järgnevaks kaheks kuuks võttis eestlastelt vastutuse välibaasis üle Soome jalaväerühm.

Estpla-22 ülema leitnant Virko Luide sõnul jäid rühma liikmed 6-50s viibitud ajaga rahule. «Samas oodatakse juba viimase paari kuu rutiini vahetumist, kuna olime seal omaette ja baasi ülalhoidmine nõudis rohkem igaühe panust,» ütles ta kaitseväe peastaabi teatel. «Kui seal olles tegutsesime rohkem operatiivselt ja ülesandepõhiselt ning omaette, siis nüüd peame uuesti harjuma suurema partneritega arvestamisega ja koostööga.»

Ülejäänud aja ehk missiooni esimesed ja viimased kaks kuud on Eesti kaitseväelased sinisest joonest põhjas, At Tiri asula lähistel asuvas ühispataljoni põhibaasis 2-45.

Eesti rahuvalvajad mehitavad vaatlusposte ning käivad nii päevastes kui öistes patrullides, et näidata UNIFILi kohalolu ja kontrollida, et konflikti osapooled sõlmitud lepingutest kinni peavad. Kuigi olukord Lõuna-Liibanonis on rahulik, on pinged eri osapoolte vahel endiselt olemas. Intsidentide korral on rahuvalveüksuste ülesandeks ära hoida olukorra eskaleerumine ja teha koostööd Liibanoni relvajõududega.

Lisaks sinisele joonele viiakse patrulle läbi ka ümberkaudsetes linnades, külades ja turgudel ning tehakse koostööd nii Liibanoni relvajõudude kui kohalike kogukondadega. Kompanii vastutusalal on enam kui kümmekond asulat, kus suveperioodil elab ligi 30 000 inimest.

Eesti kaitseväelased on erinevate ÜRO missioonidega piirkonda panustanud 20 aastat. Aastatel 1996–1997 teenis UNIFILi missioonil 135 kaitseväelasest koosnenud Eesti rahuvalvekompanii, 1997. aastast osalevad Eesti kaitseväelased vaatlejatena ka ÜRO vaatlusmissioonil UNTSO.

Kokku on UNIFILi koosseisus Liibanonis üle 10 000 sõjaväelase ning 1000 tsiviilametnikku ja kohalikku tsiviiltöötajat. Koos Liibanoni relvajõududega aitab UNIFIL muu hulgas puhastada sõdade ajal mineeritud alasid. 1978. aastal loodud rahuvalvemissioonil osaleb praegu 40 riiki.

Tagasi üles