Lastekaitse liit: lastele suunatud rahastus ärgu olgu projektipõhine

Laps

FOTO: SCANPIX

Lastekaitse Liidu üldkogu toonitab, et lastele suunatud teenuste rahastus ei tohi olla seotud poliitiliste tõmbetuultega – seega peavad arendused olema süsteemsed ja rahastus tagatud rohkemaks kui vaid üheks eelarveaastaks korraga.

Lastekaitse liidu juhataja Tõnu Poopuu ütles, et lastekaitsevaldkonna arendamine toimub käesoleval ajal paraku olulisel määral projektipõhiselt, näiteks Euroopa Liidu, Euroopa majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismivahenditest. Selliste lahendustega ei ole tema sõnul tagatud laste püsivaks heaoluks vajalik jätkusuutlikkus. 

«Riik ei tohi olla projektorganisatsioon,» sõnas Poopuu. «Laste heaoluks on vaja süsteemset lähenemist ühes pikaajaliste rahastamise otsustega.»

ÜRO Lapse Õiguste Komitee soovitas tänavu toimunud istungil võtta Eestis kasutusele lapse õigusi arvestava lähenemisega riigieelarve, mis on abiks ka kohalike omavalitsuste eelarvete välja töötamisel. See looks seiresüsteemi laste heaolu loomiseks suunatud eelarvevahendite jaotamise ja kasutamise üle.

Poopuu tõi välja värske näite laste rehabilitatsiooniteenusele ettenähtud vahendite lõppemisest käesoleva aasta alguses, mis kinnitab taas, et riik ei saa suhtuda lapsi puudutavatesse otsustesse lühinägelikult.

Lastekaitse Liidu president Loone Ots nimetas positiivseks riigi otsust asuda laste rehabilitatsiooniteenuste probleemi lahendama. Siiski tuleb tema sõnul edaspidi taolisi ootamatusi vältida.

Üldkogul arutati ka möödunud aasta olulisemaid tegevusi. Lastekaitse liidu esindajad osalesid eelmise aasta 2. veebruaril Genfis toimunud ÜRO Lapse Õiguste Komitee istungil, tuues välja ÜRO lapse õiguste konventsiooni valdkondlike vabaühenduste esitatud täiendava aruande peamised tähelepanekud. Novembris täitus 25 aastat Eesti ühinemisest ÜRO Lapse õiguste konventsiooniga. Üle-euroopaline partnervõrgustik Eurochild nimetas lastekaitse liidu taas oma ametlikuks võrgustikupartneriks Eestis.

Lastekaitse liidu programmi «Kiusamisest vaba lasteaed ja kool» esindamise õigus oli läinud aasta lõpuks 456 lasteaial ja 123 koolil. Kuuenda tööaasta lõpuks toetab metoodikat tugev võrgustik maakondade haridusspetsialistidest ja mudellasteaedadest ning koolidest, kes kaasavad piirkondlike teabepäevade kaudu tervet kogukonda. 

Lastekaitse liidu aasta liikme tiitli pälvis Hiiumaa lastekaitseühing, mis kaasab sisukatesse ja sihipärastesse tegevustesse lisaks saare kogukonnale ka Läänemaa.

Tagasi üles