Eraparklad ei saa ligipääsu autoomanike andmetele

Eraparkla.

FOTO: SCANPIX

Kui eelmisel aastal pidi maanteeamet loobuma eraparklate võlglastele trahviteadete edasisaatmisest, siis lootsid parklad, et uus liiklusseadus teeb liiklusregistri andmed avalikuks ning nad saavad lihtsamalt autoomanike andmed kätte.

Nüüd on maanteeamet asunud seisukohale, et ka uue seaduse jõustumise järel eraparklatele andmeid väljastama ei hakata.

Majandusministeerium saatis kooskõlastusele liiklusregistri elektroonsetele andmetele juurdepääsu korra, mida nõuab 1. juulist jõustuv liiklusseadus. See sätestab, et registrist andmete saamiseks tuleb maanteeametile esitada kirjalikus või elektroonilises vormis taotlus, milles peab juurdepääsupiiranguga andmete väljastamise soovil olema põhjendatud õigustatud huvi. Esitada tuleb ka loetelu, milliste andmete väljastamist soovitakse.

Juurdepääsupiiranguga andmed on muuhulgas autoomaniku isikuandmed, mille vastu tunnevad huvi eraparklad, kui parkija on jätnud tasumata nende määratud trahvi.

«Maanteeamet otsustab andmete registrist väljastamise, arvestades seadustest tulenevate piirangutega. Juurdepääsupiiranguga andmete väljastamisest keeldumist peab maanteeamet kirjalikult põhjendama,» seisab uues korras.

Määruses on ka punkt, et kui taotlejal on andmetele juurdepääsuks põhjendatud pidev ja püsiv vajadus, võib maanteeamet sõlmida selleks ka lepingu, millesse kantakse andmete loetelu, maht ja kasutamise kord, juurdepääsu tehnilised lahendused ning meetmed andmete kaitseks, samuti lepingu maksumus.

Sellise kirjelduse järgi võib arvata, et soovi korral võib andmete väljastamine muutuda äärmiselt lihtsaks. Ka määruse seletuskiri märgib, et põhjendatud õigustatud huvi on mõiste, mille määratlemisel on iga üksikjuhtumi puhul maanteeameti vastutaval töötlejal kaalutlusõigus.

Postimees.ee tundis huvi, kuidas maanteeamet praegu arvab. «Esialgne seisukoht on, et eraparklatele andmete väljastamine ei ole põhjendatud – parkimist saab eraomanik korraldada korralduslike meetmetega, sh tõkkepuude ja piletiautomaatide paigaldamisega,» sõnas maanteeameti pressiesindaja Timo Vijar.

«Võlglaste isikuandmete väljastamist eraõigusliku isiku soovil parkimisvõla sissenõudmiseks ei pea Maanteeamet põhjendatuks, küll aga väljastame need kohtuvaidluste lahendamiseks kohtule,» kinnitas ta.

Samuti ei kavatse Vijari sõnul maanteeamet uue liiklusseaduse jõustumisega 1. juulist hakata sõlmima lepinguid eraparklate kirjade vahendamiseks, nii nagu seda tehti kuni möödunud aasta lõpuni, mil õiguskantsler selle ära keelas.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles