Mullu langes välja 14 protsenti ajateenijaist

Uued ajateenijad Tapa väljaõppekeskuses

FOTO: Mihkel Maripuu

Kaitseministri aruandest selgub, et eelmisel aastal katkestas ajateenistuse 14 protsenti seda alustanutest ehk 426 inimest.

Neist 420 tunnistati teenistuseks kõlbmatuks tervisliku seisundi tõttu. Peamiselt olid põhjusteks psüühilised häired ning lihasluukonna- ja sidekoehaigused.

Kokku asus mullu ajateenistusse 3017 kutsealust ehk 11 protsenti plaanitust rohkem. Suurenes vabatahtlikult ajateenistusse asujate arv, sellesisulisi avaldusi esitati 1475. Enamus taotluse esitajatest olid gümnaasiumi lõpetajad.

Ajateenistusse mitte-ilmujate protsent oli 3,8, mis jäi samale tasemele võrreldes 2009. aastaga. Paranes ka ajateenijate haridustase.

Kaitseministri aruandes antakse ülevaade meetoditest, mida rakendatakse ajateenistusest väljalangemise vähendamiseks. Kavas on jätkata ja tõhustada lihasluukonna haiguste ning erinevate vigastuste ennetamist. Samuti peetakse vajalikuks pöörata suuremat ajateenijate motiveerimisele ning nende vaimsete ja sotsiaalsete võimete arendamisele.

Tagasi üles