Ossinovski keelaks soo järgi töötajate otsimise

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski

FOTO: Sander Ilvest

Töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski esitas kooskõlastusringile eelnõu, millega muuhulgas keelatakse töövahendusteenuse osutamisel võimaldada otsida töötajaid soo, vanuse või muude diskrimineerimist võimaldavate tunnuste alusel.

Töövahendusteenuse osutamisele lisatakse eelnõuga uus piirang – keeld võimaldada tööandjal ja muul isikul otsida tööd leida soovivat isikut diskrimineerimist võimaldavate tunnuste või emakeele andmete alusel. Diskrimineerimist võimaldavad tunnused on näiteks vanus, sooline kuuluvus, puue, usutunnistus ja muu selline, seisab eelnõu seletuskirjas.

Töövahendaja võib kaitstud tunnuse alusel võimaldada tööd leida sooviva isiku andmete töötlemist vaid siis, kui see on põhjendatud ja kooskõlas võrdse kohtlemise ja soolise võrdõiguslikkuse seadustega.

Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsleri Janar Holmi sõnul ühtegi uut keeldu aga ei lisataks, vaid eelnõu eesmärk on määratleda, millistel alustel tohib tööportaalis töötajaid otsida. «Eelnõuga ei kehtestata ühtegi uut keeldu. Diskrimineerimine on keelatud juba varem võrdse kohtlemise seadusega, mida omakorda täpsustati 2009. aasta soolise võrdõiguslikkuse seaduse muudatustega. Seega on eelnõu tegelik mõju määratleda selgelt viis, millistel tingimustel tohib tööportaal otsida töötajaid nende kindlate tunnuste alusel,» lisas Holm.

Lisaks muudetakse eelnõu kohaselt muid töövahendusega tegelemist ja renditööjõu vahendamist, samuti järelevalve teostamist käsitlevaid sätteid.

Kokku muudetaks eelnõu alusel tööturuteenuste ja -toetuste seadust, maksukorralduse seadust, soolise võrdõiguslikkuse seadust, töölepingu seadust ja töötuskindlustuse seadust.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles