Sisuturundus

Salaturg ja turvalisus
SISUTURUNDUS

FOTO: Salaturg ja turvalisus

Mis on salaturg ja kuidas see meid mõjutab? Salakaubanduse mõiste on väga lai: võib ulatuda võltsitud kaubamärgikaubast, relva-, ravimi- või narkoärist võltsitud riiete, kellade ja jalanõudeni. Fakt on see, et aus tootja ja turukonkurents kannatab, riigil jääb saamata maksuraha ning samuti kannatab meie endi turvalisus.

Salakaubandust saab vaadata kahtepidi. See võib saada alguse üksiküritajatest, kes klientide leidmisel illegaalset tegevust laiendavad ja kust on ainult samm organiseeritud kuritegevuseni. Samuti võivad juba organiseerunud grupid otsida kohalikku edasimüüjat, kes nn väikese kalana ei kujuta endast otsest ohtu ei naabritele, riigisisesele julgeolekule ega riigieelarvele. Aga just sellisest pealtnäha ohvriteta illegaalse kauba vahendamisest saab alguse salakaubandusega kaasnev probleem meie kõigi turvalisusele.

Maksuameti kodulehel oli 11. detsembril uudis, milles märgiti, et Euroopa Liidus on ainuüksi salasigarettide käitlemisest igal aastal tekkiv kahju 10 miljardit eurot. Et sellise summani jõuda, on ju selge, et paar Eesti maksumärkideta sigaretipakki päevas müüv naabrionu ei ole üksi, ta on osa rahvusvahelisest illegaalsest ärist, kuhu on segatud tuhandeid ja tuhandeid, kui mitte miljoneid inimesi.

Viimase nelja aasta jooksul on Euroopa Liidus ainuüksi salasigarettide tõttu jäänud saamata 44,3 miljardit eurot maksutulu, Eestis on samal ajal erinevate maksudena kokku kogutud 27,49 miljardit.

FOTO: KPMG ja Statistikaamet

Salatubakas, võltsitud firmariided ja marihuaanatootmine käsikäes - piiriüleselt

Kuulsin sel suvel Suurbritannia analüütiku ettekannet salakaubandusega seotud organiseeritud kuritegevusest. Salatubaka, -alkoholi ja illegaalsete ravimitega kaubitsemine pole küll nii dramaatilised valdkonnad kui näiteks ebaseaduslik relvakaubandus või inimkaubandus, aga kuna tubaka, alkoholi ja ravimite salakaubanduse kasumid on väga suured, riskid seejuures suhteliselt väiksemad, kasutatakse neid kaupu laialdaselt ära ka relva-, narko- või inimkaubanduse finantseerimisel. Naabrionult Valgevenes toodetud ja maksumärkideta tuntud tootja sigarette ostes selle peale ei mõtle, kuid tegelikult annab ostja sellega oma panuse kuritegelike kasumite kasvatamisele. Alles hiljuti mõisteti Eestisse salakaupa toonud kuritegelik ühendus vangi. Lisaks salasigaretiärile oli selle ühenduse ampluaas ka järelmaksuga kaupasid müüvatelt ettevõtjatelt vara väljapetmine ja arvutikelmused.

Organiseeritud kuritegelikud grupeeringud on tänapäeval väga leidlikud, paindlikud ja nutikad. Hispaanias uurimustööd tehes avastati, et nt tubaka salakaubandusega seotud grupeering oli seotud ka võltsitud firmamärkidega riiete turustamise ning marihuaanatootmisega. Grupeeringute tegevus on laia haardega ja piiriülene, mistõttu toimub salakauba vastane võitlus paljuski Euroopa Liidu välispiiril ja vabakaubandustsoonides. Kui EL välispiiri ületamine võib mõnes riigis toimuda korruptiivsete meetodite abil (piiriametnike äraostmine vms), siis vabakaubandustsoonides kasutavad organiseeritud kuritegelikud grupid väiksemat kontrolli ära selleks, et kaubasaadetisi ja nende liikumist puudutavaid pabereid vahetada ja kauba päritolu varjata.

Suurem osa salatubaka ebaseaduslikust riikidevahelisest transiidist käib läbi vabakaubandustsoonide.

FOTO: Suurbritannia kaitse- ja julgeoleku-uuringute instituut RUSI

Salaturul on rohkelt negatiivseid mõjusid meie turvalisusele.

Hispaaniast sujuvalt Eestisse tulles ei ole sugugi vale märkus, et kui ostate oma „tuttava tuttavalt“ Eesti maksumärkideta tubakatooteid, siis toode võib ju näida seesama, mis on müügil Eesti kauplustes, kuid ostu kaudne mõju võib olla ettenägematu. Selline toode võib olla toodetud põrandaaluses tehases ebahügieenilistes tingimustes ja iseenesest olla ohuks tarbija tervisele. Seesama tuttav müüb sama soodsat sigaretti ka teie alaealisele lapsele. Salakaubitseja vanust ega muid ebamugavaid küsimusi ei esita.

Kui sinu kodu lähistel – kortermajas või tänaval - tegeldakse salakauba müümisega, siis tekivad ostukoha lähedale ebameeldivad kambad, nii et hämaras tänaval liikumine pole endale või lastele enam turvaline, ühel päeval on varastatud sinu jalgratas või naabri lapsevanker või kellegagi on noritud tüli. Seetõttu ei tohi salakauba edasimüüjatesse ükskõikselt või sallivalt suhtuda. Näiteks on Leedus salakaubanduse ohjamine aastatega muutunud järjest edukamaks, kuid see on nõudnud ja nõuab edaspidigi teadlikkuse ja väärtuste muutumist.

Sotsiaalne aktsepteeritus soodustab

Salakaubandust soodustava tegurina on uuringutes märgitud just selle sotsiaalset aktsepteeritust: inimeste üldine suhtumine salakaubandusse on küllalt salliv. Salakaubandus on kuritegu, millel justkui ei olegi ohvrit. Muidugi, kui mõne õnnetu intsidendi tõttu inimesed siiski surevad, siis on vastutaja otsimiseks liiga hilja. Meenutaks kasvõi Pärnu metanoolitragöödiat.

Eestis on Maksu- ja Tolliamet korduvalt korraldanud teavituskampaaniaid, mille eesmärk on tõsta teadlikkust, kui kahjulik on salakaubandus. Igaühel meist on oluline roll salakaubanduse vastases võitluses ja igaüks saab oma panuse anda kasutades Maksuameti anonüümset vihjetelefoni 800 4444 (tasuta, 24 t) või e-maili vihje@emta.ee. Meie kõigi turvalisuse huvides on, et legaalsed tooted oleksid eelistatud valik.

    Tagasi üles