Valga vald soovib sünnitusosakonda ja ühisrahastust Lätiga

Valga Haigla.

FOTO: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Valga vald tegi seoses sünnitusosakonna sulgemisega sotsiaalministeeriumile ja Tartu Ülikooli Kliinikumile pöördumise, milles soovib haigla sünnitusosakonna avatuks jätmist järgmise aasta lõpuni ning meditsiiniteenuste piiriülest rahastamist Lätiga. 

Vallavalitsuse ja vallavolikogu ühises pöördumises paluti, et Valga Haigla sünnitusosakond sarnaselt Põlva Haiglaga 2019. aasta lõpuni avatuks jäetaks ning alustataks läbirääkimisi Lätiga meditsiiniteenuste piiriüleseks vahendamiseks ja rahastamiseks. 

Avalduses juhiti tähelepanu riigikogu sotsiaalkomisjoni tõdemusele, et Valga Haigla sünnitusosakonna sulgemine on ebapiisavalt ette valmistatud. «Samuti leiti, et kohalikele elanikele ei ole jaotatud sünnitusosakonna sulgemise kohta piisavalt infot ning neil ei ole olnud võimalik kaasa rääkida niivõrd olulise otsuse langetamisel. Valga Haiglal on seni välja töötamata turvalised alternatiivsed lahendused abivajajatele ning tegemata on teavitustöö, kuidas Valga piirkonna sünnitusabi vajajad alates 1. juulist tegutsema peaksid,» seisis avalduses. 

Eluliselt vajalike teenuste pakkumise lõpetamisel on avaldusele allakirjutanute sõnul pöördumatu mõju kogu piirkonnale ning selle arenguvõimalustele. «Valga Haiglal on oluline roll ka piiriüleste teenuste ning siseturvalisuse tagamisel piirialadel. Seega pole Valga Haigla sünnitusosakonna sulgemine pelgalt meditsiiniline, vaid laiapõhjalise mõjuga poliitiline otsus, mis vajab põhjalikku eeltööd, võimalike mõjude analüüsi ning pikemat üleminekuperioodi.» 

Sünnitusosakonna töö jätkamist on palunud ka Valka kihelkonnaduuma. «On väga oluline, et piirialal tegutseks laia profiiliga üldhaigla, mis pakub ka sünnitusteenust, sest sageli tuleb ette enneaegseid sünnitusi ning emade ja laste tervis sõltub meedikute operatiivsest tegutsemisest,» sõnas Valka kihelkonnaduuma esindav Vents Armands Krauklis. 

Samuti avaldas ta lootust, et Eesti ja Läti peavad läbirääkimisi, et Valka kihelkonna elanikele oleksid kättesaadavad Valga Haigla ja selle sünnitusosakonna teenused ning lisas, et Läti riik oleks valmis nende eest maksma.

Rasedate nõustamise ja günekoloogilise abi korraldusest Valga haiglas alates 1. juulist

  • Varasemast suuremas mahus, so igal tööpäeval kell 8-16, toimuvad ämmaemandate iseseisvad vastuvõtud.
  • Uue teenusena pakub haigla ämmaemanda sünnitusjärgset koduvisiiti. 
  • Günekoloogiliste probleemidega patsiente võtavad vastu naistearstid.
  • Emade kool jätkab tavapäraselt.
  • Lapseootel naistele pakutakse Valga haiglas kõiki neile haigekassa poolt ettenähtud teenuseid: hambaravi, eriarstide vastuvõtud perearsti või naistearsti saatekirjaga jm.
  • Alates 1. juulist ei osuta Valga Haigla sünnitusabi teenust. Sünnitajad saavad valida kas Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliiniku või Lõuna-Eesti haigla  sünnitusosakonna vahel.
Tagasi üles