Arvutierialad ja kokandus tõmbavad noori kutsekoolidesse

Arvutierialad on mitu aastat olnud kutsekoolides eriti menukad.

FOTO: SCANPIX

Populaarseimad erialad kutseõppeasutustes on juba aastaid sarnased: nii põhi- kui keskhariduse baasil on nendeks arvutierialad, autoerialad, kokandus ning hotelli- ja majutusteenindus.

Keskkoolijärgselt kutsekoolidesse astujad pürivad enim ärikorraldajaks ja juuksuriks, teatab haridus- ja teadusministeerium.  

Augustikuu alguse seisuga on kutseõppeasutustesse ja rakenduskõrgkoolidesse kutsehariduse tasemele esitatud üle 11 000 avalduse.

Põhihariduse baasil on laekunud avaldusi 5500 kohale ning keskhariduse baasil on laekunud üle 5500 avalduse.

«Keskkooli baasil erialade õpetöö algus on muutunud järjest paindlikumaks ja laekunud avaldustes kajastuvad need erialad, mis alustavad õppetööd kohe septembris-oktoobris,» märkis ministeeriumi pressiesindaja. Paljudes kutseõppeasutustes algab aga osadel erialadel keskkooli baasil õppetöö ka hiljem või lausa uue kalendriaasta esimestel kuudel.

Võrreldes eelmise aastaga on sooviavalduste arv augusti alguse seisuga võrreldes mõnevõrra langenud ja seda just keskkooli lõpetanute osas. Praegu laekunud avalduste arv on samas suurusjärgus kui on koolide poolt kavandatud kohti esimesele kursusele. Samas jätkub augustikuus avalduste vastuvõtt ja varasemate aastate kogemusele toetudes võib väita, et ligikaudu neljandik avaldusi laekub veel juurde.

Populaarsemad koolid on tänavu Tallinna koolidest Tööstushariduskeskus, Teeninduskool, Majanduskool, lisaks Pärnu Kutsehariduskeskus, Tartu Kutsehariduskeskus; rakenduskõrgkoolidest Pedagoogiline Seminar ja tervishoiu kõrgkoolid Tallinnas ja Tartus. Need koolid on vastuvõttu lõpetamas ja vaid üksikutele erialadele on veel mõned vabad kohad. Seevastu väikelinnades ja maakohtades paiknevates kutseõppasutustes on veel vabu kohti ja võimalik on valida endale sobivas asukohas huvipakkuv eriala, et omandada vajalikud oskused töömaailma siirdumiseks või edasiõppimiseks kõrgkoolides.

Tagasi üles