Saksa TV: Eesti koolides on õpilastel Euroopa võrdseimad võimalused

E-õppe klassiruum

FOTO: Ulla Lehtsaar

Saksamaa riiklik telekanal ZDF näitas laupäeval saatesarjas «plan b» dokumentaali «Bildung rockt» ehk «Haridus rokib», milles käsitleti Eestit kui riiki, mille koolid pakuvad enda õpilastele Euroopa võrdseimaid võimalusi.

«Eesti hariduses panustatakse võrdsete võimaluste loomisse rohkem kui kusagil mujal Euroopas,» seisab ligi pooletunnise dokumentaalsaate tutvustuses. «Eesti – Euroopa lipulaev võrdsete haridusvõimaluste poolest – rakendab laiapõhjalist kontseptsiooni: koolilõunad, õpikud ja kohalik ühistransport on igale õpilasele tasuta. Ja ka ligipääs tulevikutehnoloogiatele ei kuulu vaid nendele, kes seda endale lubada suudavad, sest nutitahvleid ja 3D-printereid kasutavad seal kõik.»

«Eestis investeeritakse lisatööjõudu, individuaalsesse võimestamisse ja tulevikutehnoloogiatesse. Vanematel ei tule omalt poolt midagi lisaks organiseerida, nagu näiteks logopeedi- või psühholoogivisiite, keeletasandusõpet ega pilliõpet. Sõltumata sellest, kust õpilased tulevad, on neil kõigil võrdsed võimalused,» ütles ZDFile Tallinna saksa gümnaasiumi direktor Kaarel Rundu.

ZDFi väitel teab Rundu küll kõigi õpilaste akadeemilist arengut, sotsiaalset tausta aga mitte.

«See (sotsiaalne taust – BNS) on midagi, mille kohta me arvestust ei pea. Tõtt-öelda ei huvitagi see meid,» ütles Rundu kanalile antud saksakeelses intervjuus. «Meie koolis käivad õpilased moodustavad koolipere ja pole tähtis, kust keegi pärit on.»

ZDFi andmetel on eeskujuliku akadeemilise edukusega õpilasi Eestis 20 protsenti, samas kui Saksamaal on neid 15 protsenti. Madala õpiedukusega õpilaste protsent on telekananali andmetel Eestis 4,7 ja Saksamaal 10.

Tagasi üles