Valitsus kutsub üle 1000 mehe välkõppekogunemisele

Taas on meestel aeg minna püssi alla.

FOTO: Margus Ansu

Valitsus otsustas tänasel istungil kutsuda 1248 reservväelast lisaõppekogunemisele Okas 2018.

Kaitseväe juhataja ettepanekul kutsutakse lisaõppekogunemisele toetuse väejuhatuse 51. logistikapataljoni reservüksuse koosseisu arvatud reservväelased, sealhulgas üksuse mobilisatsioonireservi määratud reservväelased, teatas Vabariigi Valitsus.

Lisaõppekogunemise Okas 2018 eesmärk on kontrollida riigikaitse käsuahela toimimist Vabariigi Valitsuse otsuste langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri reservväelaste kogunemise ja lahinguvalmiduse kontrollini.

Õppus on harjutava iseloomuga ning vahetu julgeolekuoht Eestile puudub.

Kohustus kohale tulla

Lisaõppekogunemisele kutsutud reservis olevad inimesed on kohustatud ilmuma viivitamatult ettenähtud kogunemiskohta.

Enda lisaõppekogunemisele arvamist saab kontrollida riigiportaali www.eesti.ee riigikaitse rubriigis kaitseväekohustuslaste registrist.

Toetuse väejuhatuse 51. logistikapataljoni reservväelased saavad lisainfot e-posti aadressilt logistikapataljon@mil.ee ja telefonilt: 7174444.

Kaitseväe ülesanne on tagada, et riik oleks valmis kõikideks olukordadeks, ka nendeks, mille realiseerumise tõenäosus on väike.

Kui varem öeldi reservväelasele vähemalt 120 päeva ette, siis alates 2016. aastast võib kuni 60 päeva kestvaid õppusi korraldada ka 24-tunnise etteteatamisajaga.

Tagasi üles