Riigikohus arutab täna Edgar Savisaare võimalikku kohtu alt vabastamist

Edgar Savisaar raamatu «Edgar Savisaar – poliitik ja romantik» esitlusel.

FOTO: Eero Vabamägi

Riigikohtus on täna kirjalikus menetluses arutusel vaidlus Edgar Savisaare kohtu alt vabastamise üle. Lahendus võib selguda veel enne aasta lõppu.

Riigikohus võttis oktoobri lõpus arutusele vandeadvokaat Oliver Nääsi määruskaebuse kohtumäärusele, millega tühistati Savisaare kohtu alt vabastamine tema tervisliku seisundi tõttu.

Savisaare kaitsja leiab, et riigikohus peaks tühistama Tallinna ringkonnakohtu 14. augusti määruse, millega tühistati varasem maakohtu määrus ja kohustati kohtumenetlust Savisaare suhtes jätkama. Nääsi hinnangul peaks riigikohus jõustama Harju maakohtu 5. juuni määruse, millega kriminaalmenetlus Savisaare suhtes tema tervisliku seisundi tõttu lõpetati.

Tallinna ringkonnakohus leidis augusti keskel, et kriminaalmenetluse lõpetamine Edgar Savisaare osas tema terviseseisundi tõttu on olnud ennatlik. Kohus saatis kriminaalasja tagasi maakohtule kohtumenetluse jätkamiseks. 

Edgar Savisaare terviseseisundi hindamiseks on kahel korral tehtud ekspertiisid. Ekspertide komisjon on korduvalt, vaatamata Savisaarel diagnoositud kroonilistele haigustele, tunnistanud tema terviseseisundi selliseks, mis võimaldab võtta osa kohtuistungitest ning süüdimõistmise korral kanda karistust. Ringkonnakohtu hinnangul ei saa maakohtu poolt aluseks võetud ühe eksperdi eriarvamus kummutada ekspertide komisjoni enamuse arvamust.

Ekspertiisiaktis toodud eksperdiarvamuse kohaselt on ekspertide komisjon määratlenud eriarvamusele jäänud eksperdi seisukohad kui komisjoni eriarvamuse, millega pole ühinenud ükski teine ekspert. «Selliselt on see käsitletav ekspertkomisjoni selge ja ühese vähemusarvamusena» selgitas kohtukolleegium.

Eriarvamusele jäänud endokrinoloog leidis, et Savisaar pole võimeline osalema kohtuistungil, kuna stressist põhjustatud veresuhkru ja vererõhu kõrgenemisi on keeruline kui mitte võimatu kohtusaalis ära hoida. Vastupidiselt eriarvamusele jäänud eksperdile oli ekspertide komisjon seisukohal, et kõrgvererõhktõbe ja suhkurtõbe põdeval patsiendil saab hoida vererõhu ning veresuhkru väärtusi ravimite korrektse kasutamise ja ettekirjutatud dieedi jälgimisel normi piires. Ekspertide komisjon märkis seejuures, et kohtuistungitel peab olema tagatud süüdistatavale kohene arstiabi. 

Kohtul ei ole ka põhjust arvata, et pärast ekspertiisi on Savisaare terviseseisundis ilmnenud mõni uus ja kaalukas negatiivne asjaolu, mis võiks kummutada seniste ekspertiiside tulemused ja õigustada kriminaalmenetluse lõpetamist. 

Ringkonnakohus analüüsis oma määruses ka, kuidas lahendada olukorda, kus kohtumenetluse kulgemine võib sattuda ravi eirava süüdistatava meelevalda, kuivõrd süüdistatava valikutest ja tegevustest sõltub see, kas ta tervislik seisund on piisav, et kohtumenetlusest osa võtta. «Menetlusseadustik niisugust olukorda ei reguleeri ega menetlejale juhiseid ei anna,» tõdes ringkonnakohus ja märkis, et kohtumenetluses peavad olema võrdselt tagatud isiku võimalus end kriminaalmenetluses kaitsta ja viibida kohtuasja arutamise juures ning teiselt poolt menetlusökonoomia ja avalik huvi ehk see, et kuriteole järgneks hukkamõist.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles