Euroopa Komisjon peab Eesti samme terrorismiga võitlemisel ebapiisavaks

Relvad.

FOTO: Picasa / Caters News Agency/Scanpix

Euroopa Komisjon algatas Eesti ja veel 15 liikmesriigi suhtes rikkumismeneteluse, kuna leiab, et need ei ole õigeaegselt teatanud uute meetmete rakendamisest terrorismiga võitlemisel.

Euroopa Liidu sellekohane direktiiv nõuab terrorismi eesmärgil välismaale siirdumise või samal eesmärgil Euroopa Liitu saabumise või seal liikumise, terrorismi koolituse ja terrorismi rahastamise kuulutamist kriminaalkuriteoks ja selle karistamist, teatas Euroopa Komisjoni pressiteenistus.

Lisaks näeb direktiiv ette seadusesätete vastuvõtmist terrorirsmiohvrite kaitseks, et neile tagada ligipääs usaldusväärsele teabele ning professionaalne abi viivitamatult pärast rünnakut ning nii kaua kui vajalik.

Liikmesriikidel oli kuni 8. septembrini aega teatada rakendatud meetmetest, et viia oma seadused direktiiviga kooskõlla.

Nüüd on Eestil, Belgial, Bulgaarial, Tšehhil, Kreekal, Hispaanial, Horvaatial, Küprosel, Leedul, Luksemburgil, Maltal, Austrial, Poolal, Portugalil, Rumeenial ja Sloveenial kaks kuud vajalike muudatuste sisseviimiseks oma seadustesse.

Kui seda tähtajaks ei juhtu, käivitab komisjon rikkumismenetluse teise etapi, saates riigile põhjendatud arvamuse, andes riigile uuesti kaks kuud nõuete täitmiseks. Kui ka selleks ajaks pole reegleid täidetud, pöördub Euroopa Komisjon riigi vastu Euroopa Kohtusse, mis on rikkumismenetluse viimane etapp.

Tagasi üles