TLÜ akadeemilise raamatukogu direktorina jätkab Andres Kollist

Andres Kollist.

FOTO: TLÜ akadeemiline raamatukogu

Andres Kollist valiti taas Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu direktoriks, raamatukogu nõukogu võttis otsuse vastu ühehäälselt. 

Andres Kollisti uus ametiaeg kestab kuni 2021. aasta lõpuni. Raamatukogu direktor valiti avalikul konkursil, mis kuulutati välja tänavu septembris. 

Andres Kollist (1948) on keemiateaduste kandidaat, teadlane ja ühiskonnategelane. Raamatukogu direktorina töötab ta alates 2003. aastast.

«Andres Kollist on arendanud raamatukogu eesmärgiga pakkuda üha enam kaasaegseid digitaalseid raamatukogundusteenuseid,» kommenteeris konkursi tulemusi Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land. «Näiteks on loodud digiteerimiskeskus, mille ambitsioonikas eesmärk on digiteerida kogu Eesti teadlaste loodud teaduslik vaimuvara. Andresel on selge nägemus raamatukogu edasiseks arenguks kaasaegse teadusraamatukoguna ning selle ruumilise keskkonna arendamiseks.»

Andres Kollist tõi välja, et eesmärk on arendada akadeemilist raamatukogu nii, et saavutatakse traditsiooniliste ja e-teenuste sünergia. «Rõhutades digitaalse suuna olulisust ei saa unustada, et meil on palju väärtuslikke kogusid, mis pakuvad lugemisrõõmu või toovad ajaloo sügavust meieni paremini just paberkandjal,» ütles Kollist.

Kaugemaks eesmärgiks on Eesti ühe parema klassikalise raamatukogu säilitamine ja kaasajastamine nii, et samal ajal tehakse teavikud kättesaadavaks ka elektroonilisel kujul ning arendatakse välja e-teadusraamatukogu ETERA.

Raamatukogu põhiülesanne on jätkuvalt oma lugejate infovajaduste rahuldamine. See tähendab informatsiooni pakkumist nii paberil kui ka elektroonilisel kujul, samuti lugejate abistamist vajaliku teabe otsingul üha kasvava infokülluse tingimustes. Eriti tänapäevases olukorras, kus tohutult kasvav infohulk on hajutatud ja väga erineva kvaliteediga. 

Kõneledes Tallinna linnavalitsuse menetluses olevast Teatri väljak – Estonia pst – Kaubamaja tn – Rävala pst detailplaneeringust, rõhutas Kollist, et on põhjust loota, et 14 aastat menetluses olnud detailplaneering saab eeloleval, 2019. aastal linnavalitsuse poolt kehtestatud. Detailplaneeringu kehtestamine loob uued võimalused raamatukogu sisuliseks ja ruumiliseks arendamiseks.

Tallinna linnaga on käimas mõttevahetus, et ehitusmahtusid täiendades ning olemasolevaid pindasid kaasajastades võiks lisaks raamatukogu uuendamisele rajada ka informatsiooni- ja innovatsioonikeskuse, mis oleks tarvilik Tallinna linnale, oleks ligitõmbav meie linna elanikele ja külalistele.

Tagasi üles