EL-i rahandusministrid ei leppinud digimaksus kokku

Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu kohtumisel demonstreeris aktivist enda suhtumist.

FOTO: YVES HERMAN / REUTERS

Rahandusministri Toomas Tõniste sõnul ei leppinud Euroopa Liidu riikide rahandusministrid Euroopa Komisjoni esitatud digitaalsete teenuste maksus kokku. Läbirääkimised sel teemal jätkuvad.

«Pakutud ajutise lahenduse puhul kõlas üleskutse kitsendada võrreldes Euroopa Komisjoni ettepanekuga maksubaasi ja arvestada selles ainult reklaami müügitulu,» ütles Tõniste peale Brüsselis toimunud majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu kohtumist.

«Suur toetus ja ootus on samas jätkuvalt globaalse lahenduse leidmiseks Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) veetavate läbirääkimiste raames. Seda toetab ka Eesti ja meie eelistus pole kindlasti mõneks aastaks ELis eraldi maksu kehtestada,» sõnas Tõniste.

«Lahendus peab olema kõikehõlmav ja kestlik ning põhinema rahvusvahelisel kokkuleppel,» lisas minister.

Ministrid kinnitasid kohtumisel ka panganduspaketi läbirääkimise tulemused. Kokkuleppe rakendamine tugevdab Euroopa pangandussektorit, toetab riskide vähendamist ning annab järelevalveasutustele vajalikud volitused asjakohaseks sekkumiseks, riskide ennetamiseks ja kriisilahenduseks.

Esmaspäeval eurorühma istungil kogunenud euroala rahandusministrid andsid hinnangu euroala riikide eelarvekavadele. Suurema tähelepanu all oli Itaalia eelarvekava. Vastu võetud avalduses toetasid ministrid Euroopa Komisjoni hinnangut ning leidsid, et tuleb jätkata tööd Itaalia eelarvekava reeglitega vastavusse viimiseks.

Euroala rahandusministrid leppisid kokku ka euroala riikide riigipeade ja valitsusjuhtide tippkohtumisele esitatavad majandus- ja rahaliidu arendamise ettepanekud.

Majandus- ja rahaliidu reformid jätkuvad järk-järgult ja nende eesmärk on läbivalt kindlustada euroala finantsstabiilsust, tõsta euroala kriisidele vastupanuvõimet ja kriisilahendusvõimekust. Siin on keskne roll just neil eesmärkidel loodud Euroopa stabiilsusmehhanismil (ESM).

Euroala tippkohtumisele heakskiitmiseks esitatavate ettepanekute hulgas on ESMile pankade kriisilahenduse toimimist kindlustava rolli andmine, ESMi julgestuslaenude tingimuste täpsustamine ning ESMi rolli määratlemine üldises majandus- ja eelarvepoliitika seireprotsessis.

Euroala riikide konvergentsi ja konkurentsivõime parandamise toetamise võimaluste otsimist jätkatakse ELi eelarve arutelude raames.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles