Üle poolesaja eelnõu langeb riigikogust välja

Riigikogu koosseisu viimane istung.

FOTO: Eero Vabamägi

Riigikogu XIII koosseisu lõppedes langeb parlamendist välja 57 eelnõud. 

Riigikogu statistikas kajastub nn sahtlisse kukkuvate seaduseeelnõude staatus märksõnaga «menetluses». Et riigikogu koosseis lõpetab, langevad need eelnõud riigikogust välja. Ainus võimalus uuel riigikogu koosseisul neid arutama hakata on siis, kui uus valitsus selleks ettepanku teeb ehk mõne õigusakti ise riigikokku tagasi toob. 

Erandiks on kollektiivsed pöördumised – need koosseisu lõppemisega välja ei lange ning neid hakkab uus parlamendisaadikute koosseis arutama. Kollektiivseid pöördumisi on riigikogu kantselei andmetel menetluses neli: «Lõpetada katuseraha jagamine Riigikogus», «Tselluloositehase eriplaneeringu lõpetamiseks», «Nõuame, et teadmata kadunud inimese otsingu alguses kaasaks riik KOHE kogu olemasoleva ressursi, kaasaarvatud vabatahtliku organisatsiooni SA Kadunud OPEROG», «Maksustame ilutulestikuga paugutamise vabatahtlike päästjate toetuseks».

Enim Vabaerakonna algatusi 

Enim langeb välja Vabaerakonna fraktsiooni algatusi. 11 algatuse seas on näiteks riigikogu valimise seaduse muutmise seadus; erakonnaseaduse täiendamise seadus; riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seadus; tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus; Vabariigi Presidendi valimise seadus; riigieelarve seaduse ning riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seadus; ravikindlustuse seaduse muutmise seadus; kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus; riigikogu valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus; koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seadus; riigikogu otsus «Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele eurotoetuste tõhusamaks ja regionaalselt tasakaalustatud kasutamiseks». 

Reformierakonnal langeb välja 6 eelnõud: kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus; tulumaksuseaduse muutmise seadus; kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus; ravimiseaduse muutmise seadus; riigikogu otsus «Ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks». 

Keskerakonnal jäi pooleli 5 algatust parlamendis: riigikogu otsus «Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele»; kinniasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seadus; ravikindlustuse seaduse muutmise seadus; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seadus; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus

Konservatiividel langeb riigikogust välja 4 seaduse eelnõud: erakonnaseaduse muutmise seadus; metsaseaduse § 40 muutmise seadus; karistusseadustiku muutmise seadus; riigikogu otsus «Rahvahääletuse korraldamine ÜRO globaalses rändepaktis osalemise küsimuses». 

Riigikogu liikmete, komisjonide või valitsuse eelnõud, mis välja langevad (kokku 31): 

♦ Jahiseaduse §-ga 10¹ täiendamise ja püsiasustusega väikesaarte seaduse § 5 lõike 1 täiendamise seadus – 7 riigikogu liiget

♦ Riigikogu otsus «Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine soolise võrdõiguslikkuse probleemide läbitöötamiseks» – 53 riigikogu liiget

♦ Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seadus – Vabariigi Valitsus

♦ Kooseluseaduse rakendamise seadus – 38 riigikogu liiget 

♦ Riigikogu otsus «Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine Eesti narkopoliitika ja HIV ennetustegevuse analüüsimiseks ning ennetustegevuse tõhustamiseks» – 57 riigikogu liiget 

♦ Paarkonna seadus – 10 riigikogu liiget 

♦ Võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadus – 5 riigikogu liiget 

♦ Erakonnaseaduse täiendamise seadus – Isamaa, Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Vabaerakonna ja EKRE fraktsioon

♦ Eesti lipu muutmise seadus – Vabariigi Valitsus

♦ Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmise seadus – 6 riigikogu liiget 

♦ Avaliku teenistuse seaduse, kohtute seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus – õiguskomisjon

♦ Riigipiiri seaduse muutmise seadus – põhiseaduskomisjon

♦ Pakendiaktsiisi seaduse, pakendiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seadus – Vabariigi Valitsus

♦ Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus – õiguskomisjon

Jäätmeseadus – Vabariigi Valitsus

♦ Riigikogu otsus «Riikliku VEB Fondi koondatud Põhja-Eesti Aktsiapanga ja Balti Ühispanga klientide nõuete, mis on seotud endises NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud kontodega, eest Eesti Vabariigi poolt reaalse rahalise hüvitise suuruse määramine ja väljamaksmine» – 5 riigikogu liiget 

♦ Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus – 8 riigikogu liiget

♦ Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad rahatrahvid) – Vabariigi Valitsus

♦ Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus – Vabariigi Valitsus

♦ Välisteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus – Vabariigi Valitsus

♦ Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus – Vabariigi Valitsus

♦ Keeleseaduse muutmise seadus – 5 riigikogu liiget 

♦ Autoriõiguse muutmise seadus – 4 riigikogu liiget

♦ Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused, vara legaalse päritolu pööratud tõenduskoormus) – Vabariigi Valitsus

♦ Riigikogu otsus «Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030» – Vabariigi Valitsus

♦ Tubakaseaduse ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus – Vabariigi Valitsus

♦ Riigikogu otsus «Rahvastikupoliitika põhialused aastani 2035» – probleemkomisjon rahvastikukriisi lahendamiseks

♦ Kalapüügiseaduse muutmise seadus – 9 riigikogu liiget 

♦ Kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seadus – Vabariigi Valitsus 

♦ Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktiisi muutmise seadus – 5 riigikogu liiget 

♦ Välismaalaste seaduse muutmise seadus – 7 riigikogu liiget 

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles