Tallinn kinnitas uue korra esimestesse klassidesse vastuvõtuks

FOTO: Peeter Kümmel / Sakala

Linnavalitsus kinnitas tänasel istungil määruse eelnõu, millega muudetakse elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimusi ja korda.


Abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on igale lapsele kindlustatud elukohajärgne koolikoht, kuid samas jääb ka vanematele valikuvõimalus.

«Uues määruses on lastevanemate jaoks mitmeid olulisi muudatusi. Nii ei võeta näiteks enam vanematelt taotlusi vastu koolides, vaid see tuleb esitada eKooli veebikeskkonnas või kirjalikult Tallinna Haridusametisse (Estonia pst 5a) ajavahemikul 1. – 15. märtsini. Taotluses märgib vanem esimese sammuna lapse nime ja isikukoodi, seejärel valib lapsele sobiva õppkeele (eesti või vene õppekeele) ning annab teada, millises koolis õpib lapse vend ja/või õde. Ühtlasi saab lapsevanem taotluses soovi avaldada, millise kooli ta võimalusel valiks oma lapsele, ent vanem peab ka põhjendama, miks ta soovib valitud kooli,» selgitas Kõlvart Raepressi vahendusel.

«Elukohajärgse kooli määramisel arvestatakse oluliste asjaoludena esmalt õpilase elukoha lähedust koolile, sama pere teiste laste õppimist samas koolis ja võimaluse korral ka vanemate soove. Elukohajärgsed koolid määratakse hiljemalt 20. maiks 2012,» lisas abilinnapea.

Elukohajärgse kooli määramiseks fikseeritakse isikute elukohaandmed 1. veebruari 2012 rahvastikuregistri andmete seisuga. Määruses on fikseeritud ka mitteelukohajärgsed koolid ja klassid – nende koolide ja klasside komplekteerimiseks peavad koolid tegema valikud enne elukohajärgse kooli taotluse esitamise algust ehk enne 1. märtsi. Seda põhjusel, et lapsevanemad, kes taotlesid oma lapsele kohta mitteelukohajärgses koolis, jääb võimalus taotluse esitamiseks ajavahemikul 1. märtsist 15. märtsini.

Tallinnas ei määrata elukohajärgseks kooliks Lasnamäe põhikooli, Ristiku põhikooli, Heleni kooli, Inglise kolledžit, Juudi kooli, Laagna lasteaed-põhikooli, Prantsuse lütseumi, Tallinna reaalkooli, Tondi põhikooli, Tõnismäe reaalkooli, Õismäe kooli ja Vanalinna hariduskolleegiumi. Nendes koolides toimub vastuvõtt nõustamiskomisjoni soovitusel (ja lapsevanema nõusolekul) või kooli vastuvõtu korra alusel.

Abilinnapea sõnul andis teatavasti käesoleval aastal Tallinnas toimunud vastuvõtukorralduse kohta hinnangu õiguskantsler, kelle ettepanekuid on uues korras ka arvestatud. «Õiguskantsler on varasemalt rõhutanud, et elukohajärgne kool määratakse lapsele haldusmenetluse korras ehk siis iga lapse puhul otsustatakse eraldi, milline kool määratakse elukohajärgseks kooliks,» märkis Kõlvart.

Uue määruse kohaselt teavitab haridusamet lapsevanemat elukohajärgse kooli määramisest kirjaliku rahvastikuregistrijärgsele aadressile või ühtses veebikeskkonnas viie tööpäeva jooksul peale käskkirja andmist so hiljemalt 25. maiks. Lapsevanem teavitab tema lapsele määratud elukohajärgset kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest 10. juuniks.

Kool teeb ühtses veebikeskkonnas märke lapse kohta, kelle vanemad teavitasid elukohajärgse kooli õppekoha vastuvõtmisest või sellest loobumisest või nende laste kohta, kelle vanemad ei ole teavitanud kooli õppekoha vastuvõtmisest või loobumisest hiljemalt 15. juuniks. Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi alates 15. juunist.
 

Tagasi üles