Sisuturundus

Andres Kase: “LEAN-AGILE tootmisjuhtimise koolitus paneb asjad juhtuma”

FOTO: Opstar Profit

Kuidas ühendada strateegilised eesmärgid, taktikalised plaanid ja operatiivne tegutsemine? Kuidas jõuda ettevõttes olukorrani, et aja, ressursside ja tegevuste raiskamine on minimeeritud ja seatud eesmärkide saavutamisse tahab panustada iga kollektiivi liige.

Tulemiks võib olla tootlikkuse ligi kahekordne kasv ja seda mõne kuuga. Tule registreeru, õpetan ja näitan muuhulgas lihtsat, töötavat, praktilist sisu.

Nendele ja paljudele teistele küsimustele leiab vastuse peagi algavalt OpstarProfiti LEAN-AGILE tootmisjuhtimise koolituselt. „Kui tõmmata paralleele tervishoiuga, siis on ettevõtteid, mis vajavad tõsist ravi; on neid, kus piisab „toitumise ja eluviiside korrigeerimisest“ ja neidki, kus juba hästi toimivale organismile piisab võimalike probleemide ennetamisest ja kohanemisest muutuva keskkonnaga,“ tõdeb osaühingu OpstarProfit juht Andres Kase, strateegiliselt mõtlev ja tegutsev praktik-elluviija, kes omab ainulaadselt terviklikku teadmiste ja praktilist pagasit tootmis- ja tööstusjuhtimise alal. Kase igapäevatööks on ettevõtete otsene praktiline nõustamine, mobiilse juhtimisteenuse pakkumine ning sisuliste tootmis-tööstusjuhtimise koolituste läbiviimine. Lisaks koolitab Kase tudengeid Eesti parimates rakenduskõrgkoolides, milleks ta peab Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainorit ja Tallinna Tehnikakõrgkooli. Omades kogemust ja tundes põhjalikult organisatsioonide toimimist ning juhtimist, LEAN tootmist kui ka “mitte LEAN” tootmist, teab ta, mis on tegelikult õige “ravim” ja kuidas organisatsiooni arendada.

16. oktoobrist veebruarini kestab kuuendat korda OpstarProfiti Viljandis korraldatav TÕHUS JA PRAKTILINE LEAN-AGILE TOOTMISJUHTIMISE KOOLITUS, mis on sobiv nii operatiivtasandi juhtidele kui mikro-, väikeste- ja keskmise suurusega ettevõtete meistritele, tootmisjuhtidele, juhtidele, samuti ahela teistele võtmeisikutele (ostujuhid, laojuhid, projektijuhid, protsessiinsenerid jne). Lähemat infot vaata www.tootmisjuhtimine.ee.

Külastame grupiga mitmeid maailmaklassi kuuluvaid ettevõtteid. Anni Enstost räägib visuaalsest juhtimisest ja parendusprojektide võitudest. Alumisel pildil jagab oma kogemust OÜ Scanfili Pärnu tehase juht Jari, kelle taustal Lean juhtimises rakendatav visuaalse juhtimise tööriist “War Room”.

FOTO: Opstar Profit

Agiilne ja kaasav juhtimine

Koolitussarja lisarõhk on seekord ettevõtete agiilsusel ehk kohanemisvõimel. Agiilsest juhtimisest kõneldakse tänapäeval palju, aga tegu ei ole lihtsalt moejoonega, kohanemine ongi kogu maailmas järjest olulisem. Minu enda kogemus ja suhtumine tootmisjuhtimisse on olnud alati agiilne ja tänaseks on selge, et sellest ei saa mööda vaadata ühegi eduka ettevõtte juhtimisel. Kõik moodsad ja esialgu ehk keerukana näivad mõisted saavad koolitusel osalejatele selgeks lihtsate praktiliste näidete abil,“ kinnitab Kase.

Video: Tõhus, süsteemne juhtimine ja tasemel tootmiskorraldus on järjest enam hinnas. Videoülevaade koolituse 5 lennu tegemisest.

Tootlikkusest, ressursitõhususest ja süsteemsest, teadlikust juhtimisest tulenev rahulolu on igale huvigrupile oluline – töötajale, kliendile, juhile, omanikule ja kogukonnale. Et seda kõike õigesti kombineerida ja võitu saavutada, on oluline mõista ja tunda nüansse. OpstarProfit pakub koolitusel tervikpaketti, kus nii teoorias kui praktikas saavad selgeks tänapäeval üha laialdasemat rakendust leidvad juhtimisega seotud mõisted LEAN, Six Sigma, TOC jne. Omandatavad teadmised ja kogemused leiavad rakendust juba koolituse käigus. Kase sõnul ongi peamine eesmärk omandatavate teadmiste rakenduslikkus. „PANEME ASJAD JUHTUMA!“ on OpstarProfiti juhtmõte, märksõnadeks kohanemisvõime, kaasamine, inimhinge tundmine, nõudlikkus ja distsipliin.

Ei ole uudis, et kõik meie ümber, ka majanduses, areneb enam mitte aastate ja kuude, vaid nädalate ja päevadega. Ajal, mil konkurents muutub aina globaalsemaks, tuleb ka ettevõtteid juhtida agiilselt ehk kohanevalt. Sellest ei saa mööda vaadata ja raiuda, et kui eile miski toimis, siis töötab see täna ja ülehommegi. Muutustest tingituna täiustuvad ja kohanevad ka juhtimisteooriad.

Osaleja Raul(Viljandi Aken ja Uks) esitlemas projekti kokkuvõtteid ja koolituse jooksul saavutatud parendusi. Alumisel pildil tootmistarkvarafirma MRPEasy müügijuht Siim, kes räägib koolituselt kaasavõetud mõtetest.

FOTO: Opstar Profit

Üha selgem on, et tootmine ei ole ainult protsess, milles osalejad täidavad vaid kindlaid ülesandeid. Mõnikord peab isegi väravavaht jooksma rünnakule, kuigi lepingus tal seda kirjas pole. Tegevused lähtuvad mängu seisust ja situatsioonist. Hea juht on selle eelnevalt töötajaga kokku leppinud.  Oskuslikult agiilne ehk kohanev ei pea olema mitte ainult ettevõtte juht, vaid kogu kollektiiv. Tulemus on parem, kui võimalikult paljud erinevate tasandite töötajad mõtlevad kaasa ja panustavad. Neil võib olla ettevõtte jaoks tõeliselt väärtuslikke, rakendust väärivaid ideid  ja ettepanekuid ning inimene, kes tunneb, et tema initsiatiivi hinnatakse, on hoopis enam motiveeritud. Töötajate oskuslik kaasamine võib tõsta märkimisväärselt ettevõtte tulusust.

Mida paremini suudab uute väljakutsetega kohaneda ja olla initsiatiivikas iga töötaja, seda edukam on ettevõte. Kui töötaja näeb, et midagi saab teha ressurssi või aega säästvamalt, teeb ta vastava ettepaneku juhile, mitte ei oota, et keegi tema eest mõtleks. „Avatud ja initsiatiivikat suhtlemist tuleb toetada. Koolitustel mängime konkreetsed mudelid põhjalikult läbi ja tagasiside ütleb, et meilt saadud kogemustest on ettevõtete igapäevatöös palju kasu olnud. Näiteks kevadel kasvatasime ühe praktilise juhtimisteenuse projekti käigus ägeda meeskonnaga ettevõtte kuukäibe kahe ja poolesajalt tuhandelt viiesajale tuhandele eurole. Ja seda mõne kuuga. Osalejad tunnistavad, et on hakanud uutmoodi mõtlema.“ Ettevõtte juhid peavad arvestama, et nende väike viga võimendub  järgmistel tasanditel märgatavalt. Sama käib õigel ajal tegemata jäänud otsuste kohta. Risk kahaneb, kui jagada vastutust madalamate tasanditega.

Opstar Profit OÜ tootmisjuhtimise koolituse “Paneme asjad juhtuma” suhtumisega juhid külastamas VMT Tehaseid, kes on vaieldamatult hea näide süsteemsest ja sisulisest juhtimisest oma tööstussektoris.

FOTO: Opstar Profit

Kestvad lahendused – tõhusus on alati hinnas!
„Tööjõurendist on kasu - see on laenutoode!”

Tõhususe ja tööjõuteemad ei ole majanduses leevenenud. Kes täna ei tunne end kindlalt, peab Kase hinnangul hakkama mõtlema, kuidas kasutada ressursse tõhusamalt ja veelgi kombineeritumalt: „Kas sa suudad tekitada lisanõudlust, olla klientidele senisest veelgi usaldusväärsem partner, sellele tuleb pidevalt mõelda. Vastused ei sisalda lisaressursse, vaid uusi lahendusi – need on olemas! Ja otsuste tegemisel peab lähtuma nõudlusest. Teisalt, kui täna panustad liigselt värbamisse, võib see ülehomme olla lisakulu.“

Kui praegu otsitakse tööjõupuudusele sageli lahendust kasutades mujalt sisse toodud renditööjõudu, mis on tõesti mõistlik ja väga suureks abiks, siis Kase arvates saaks paljudel juhtudel hakkama ettevõtte olemasolevaid ressursse oskuslikumalt rakendades: “Kui me oskaksime luua keskkonna ja juhtimissüsteemi, kus meie enda inimesed on motiveeritumad, initsiatiivikamad, oleks pikaajalisi eesmärke lihtsam täita.

Tööjõurent annab täna paljudele kätte head ja hädavajalikud võimalused. Professionaalsed tegijad on oma teenuse tarbimise mugavaks disaininud ja tööandjad kasutavad seda. Teisalt on liigne mugavus ja lihtne lahendus sisemist arengut pidurdav. Kindlasti ei saa väita, et sel teenusel ei ole kohta. Kutsun alati organisatsioone üles sügavalt peeglisse vaatama ja potentsiaali võimalusi vabastama. Minu praktika ütleb, et seda on parasjagu.

Teadlased on tõestanud, et kui organisatsioonis domineerib suhtumine „me tahame“, saavutatakse kordades parem tulemus kui seal, kus on esikohal „me peame“. Vaba initsiatiivi korral võib esineda vigu, aga tulemus on ikkagi parem kui selle puudumise korral. „Me tahame“ saab alguse oskuslikust juhtimisest. Nimetan eksimusi võimalusteks ja meie KUTSIKATEKS - meie võimalus on läbi õppetundide kasvatada “kutsikatest” truud abimehed - meie truud KOERAD.

Olavi, Henkel Balti Operations OÜ(Ka Makroflexina tuntud) pikaajalise kogemusega tehase juht rääkimas, kuidas Pärnu tehasest väga suurt osa maailmast Makroflexi toodetega varustatakse.

FOTO: Opstar Profit

Töötajat osatakse kuulata ja võite jagada!

Tarkades tänapäevastes ettevõtetes osatakse töötajat kuulata ja võite jagatakse! Inimesi ei motiveeri kindlasti mitte ainut raha, sellise eelarvamusega eesmärke ei saavuta. Kohanematuse oht on eriti suur ettevõtetes, millel on pikk ajalugu ja mida juhitakse vanamoeliselt ning paindumatult. Samas peab säilima süsteemsus, distsipliin ja selge struktuur.“ - Oskuslik juhtimine sisaldab strateegilise, taktikalise ja operatiivse juhtimise sihipärast seotust. 

Tootmisjuhtimist võib võrrelda ka autosõiduga, mille puhul ressursse raiskamata ühest kohast teise jõudmine eeldab planeerimist ja õigete abivahendite kasutamist. Valida tuleb õige tempo ja tööriistad ning arvestada segavate faktoritega. Väga lihtne on teha vigu, kalduda õigelt suunalt kõrvale, jääda hiljaks jne. „Olen üle 25 aasta olnud tootmis- ja tööstusjuht ning, mis seal salata, eksinud ka ise. Olen tahtnud palju, katsetanud, vahel eksinud ja väga palju õppinud oma kogemustest. Tean, kui tähtsad on tööstuse planeerimine, tarneahel, väärtusahel, LEAN ja igal ajal agiilsus. Olen sellest lähtunud oma esimesest töökohast alates. Koolitusel süveneme nende mõistete olemusse süvitsi. Varasematel aastatel osalenud ettevõtted näitavad reaalseid tulemusi ja see on meie jaoks parim tunnustus. Meie eest räägivad alati kõige paremini meie tegude tegelikud tagajärjed.“

Hoiame asjad lihtsalt sisulised ja teeme seda, mida vaja - paneme asjad juhtuma! Andres Kase „OPSTAR PROFIT“ lähenemine. Süsteemne Juhtimine = Juhtimissüsteem.

FOTO: Opstar Profit

Lahendus on olemas – paneme asjad juhtuma!

OpstarProfiti tootmisjuhtimise koolitustel on viie eelneva tsükli jooksul osalenud paljude edukate ettevõtete erineva tasandi juhid. Pikast nimekirjast leiab firmasid, mille tegevusalad ulatuvad tervishoiust toiduaineteni: AS VMT Tehased, Viljandi Aken ja Uks AS, OÜ Puidukoda, Cleveron AS, MRPEasy OÜ, BonSoya OÜ, Ouman Estonia OÜ, Instrumentarium Optika OÜ, DAG Reklaam OÜ, Eesti Höövelliist OÜ, AS Voka Masin, KrahPipes OÜ jpt. „Keerukad metallkonstruktsioonid, puit, reklaam, elektroonika, maailmakuulsate pakirobotite tootmine, lisaks hea, lihtne ja töötav tootmistarkvara – see on ülihea kooslus, kus grupid õpivad juba üksteiselt palju kasulikku,“ on Kase veendunud. Kui esimestel koolitustel õppisid ja kogusid inspiratsiooni peamiselt Viljandi piirkonna ettevõtted, siis edaspidi on neid lisandunud pea kõikidest Eesti piirkondadest.

„Näiteks Viljandi Aken ja Uks, kus töötab mitmes üksuses kokku 600–700 inimest, on meie juures aastate jooksul koolitanud umbes 15 töötajat. Sama kehtib VMT Tehased kohta.“

Kase jaoks ongi parim tagasiside, kui ettevõtted saadavad üha uusi töötajaid OpstarProfiti koolitusele. Nagu seegi, kui sama töötajate arvu juures on suudetud tõsta toodangu mahtu 60 protsenti. „Lahendus ei pruugi olla lihtne, aga vajaliku teadmiste baasi puhul on see leitav ning ei pea olema hirmkeeruline. Igaüks avab oma väärtused ja juht kombineerib neid,“ lubab Kase.

OpstarProfiti tootmisjuhtimise koolitus pakub:

-AVATUD JA ASJAKOHASEID ARUTELUSID

-LOENGUID, ESITLUST JA SLAIDE

-ETTEVÕTETE KÜLASTUSI JA "NINA SISSE" MUDELIT,

külastame oma ala tugevaid tegijaid

-KOOLITUSEL OSALEJATE ENDI ETTEVÕTETE KÜLASTUSI

-REAALSELT TULEMUST ANDVAT PARENDUSPROJEKTI

-TOOTMISMÕTLEMIST ARENDAVAID GRUPI- JA INDIVIDUAALTÖID

-MEESKONNAMÄNGE

-RIKKALIKKE TRÜKITUD PRAKTILISI ABIMATERJALE

-Andres Kase  koostatud ja värviliselt trükitud brošüüri "Tulemuslik Tootmine – 5S süsteemi juurutamine" ja värvitrükis köidetud koolituse slaide (märkmete tegemise võimalusega). Kasuta töökohal edasi!

-OpstarProfiti tootmisjuhtimise koolitus algab 16. oktoobril Grand Hotel Viljandi konverentsiruumis. Kuni märtsini toimub 6+3 koolituspäeva.

Täpsem info: www.tootmisjuhtimine.ee

Tagasi üles
Back