Pildid ja video: Eesti jalaväerühm kasutas Malis mehitamata maismaasõidukit

Malis teeniv jalaväerühm Estpla-32 kasutas esimest korda patrullis Milrem Roboticsi mehitamata maismaasõidukit (UGV) THeMIS, millega katsetati selle rakendamist jalaväe toetamisel konfliktipiirkonnas nii taktikalisest kui tehnilisest küljest.

«Mehitamata roomiksõiduki kaasamine võimaldab tõsta üksuste lahinguvõimet, kuna vähendab sõdurite kantavat varustust ning võimaldab operatsioonidele kaasata lisavahendeid, näiteks raskerelvastust, lisavett ja -laskemoona, mida ilma sõidukita poleks võimalik kaasa võtta,» ütles Estpla-32 rühmaülema abi nooremleitnant Madis Pärnpuu.

«Praegu teeme esimesi katsetusi UGV kaasamisega patrullidesse, mille käigus tuvastame ja kõrvaldame nii tehnilisi kui ka protseduurilisi kitsaskohti ning katsetame erinevaid UGV kasutamise ja üksuse tegevusse integreerimise võimalusi,» lisas ta.

Patrullis prooviti läbi eelkõige UGV kaasamisega seotud protseduure ning jälgiti kohalike elanike reaktsioone. Varasemalt on THeMISt kasutatud kaitseväelastele vajaliku varustuse transpordiks nii eestlaste teenistuskohaks olevas baasis kui ka selle lähistel.

Mali on laavakivist koosneva pinnase, lahtise liiva ja kõrge, varjus 50 kraadini küündiva temperatuuri tõttu üks karmimaid piirkondi maailmas. Sellised tingimused panevad proovile nii Milrem Roboticsi THeMISe võimekuse kui ka ülejäänud üksuse kasutuses olevad vahendid. Olenemata rasketest oludest on Milrem Roboticsi THeMIS UGV tõestanud ennast töökindlana.

«Mali on uue tehnoloogia testimiseks ideaalne koht. Oleme operatsioonilt Barkhane kaitseväelaste toetamise kõrvalt saanud rohkelt väärtuslikku tagasisidet sõiduki töökindluse, kasutusmugavuse ja ka taktikalise kasutamise osas,» ütles Milrem Roboticsi kaitseprogrammide osakonna direktor reservkapten Jüri Pajuste, kes on osalenud missioonil Afganistanis.

«Oma eelneva Afganistani välisoperatsiooni kogemuse põhjal, kus teenisin aastatel 2008 ja 2012 rühmaülemana, võin öelda, et mehitamata maismaasõiduk oleks tunduvalt lihtsustanud läbiviidavaid operatsioone, kuna tegutsesime alades, kus soomukeid ei olnud tihtipeale võimalik kasutada. See piiras tugevalt rühma tegevusraadiust ning operatsiooni aega, kuna varustuse ja relvastuse hulk, mida oli võimalik patrulli kaasata, oli piiratud,» ütles Pajuste.

Milrem Roboticsi THeMIS on oma suurusklassis hetkel ainus lintidega UGV, mis on operatsioonipiirkonnas kasutusele võetud.  

THeMIS on mitmeotstarbeline roomiksõiduk, mida saab varustada teiste, väga erinevate lahingsüsteemidega. Malis olevat THeMISt on võimalik kasutada nii toetus- kui ka vaatlusplatvormina. Sõidukiga saab transportida varustust, näiteks vett ja laskemoona, mis vähendab sõdurite koormust. Samuti on THeMIS varustatud kaameratega, mis suurendavad olukorrateadlikkust ning võimaldavad saada ülevaate ohtlikest aladest ilma sõdureid ohtu seadmata.

Malist kogutud informatsiooni kasutab ettevõte edasises arendustöös, et UGV-d täiustada ning muuta see üksustele veelgi paremaks töövahendiks. Milrem Roboticsi UGVd toetavad Mali missiooni ka aastal 2020, mil kaalutakse ka sõidukit täiendavate lahingsüsteemide kasutamist.

Eesti sõdurite ülesandeks Malis on Gao linnas asuva Prantsusmaa välibaasi ja selle lähiümbruse julgeoleku tagamine. Operatsioon Barkhane on Prantsusmaa juhitav mässutõrjeoperatsioon Saheli piirkonnas. Selle eesmärk on toetada viie riigi (Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad) võitlust islamiäärmuslastega ning seeläbi tõkestada ka Euroopasuunalist ebaseaduslikku immigratsiooni ja inimkaubandust.

Tagasi üles