Urmas Paet: ootused uuele Euroopa Komisjonile on kõrged

Otse Postimehest: Urmas Paet. Saatejuht Jelena Poverina. Tallinn. 06.09.2019

FOTO: Remo Tõnismäe/ Postimees

Euroopa Parlamendi liikme Urmas Paeti sõnul saavad järgmised viis aastat olema Euroopa Komisjoni jaoks väga töised, kuivõrd EL peab leidma viisi, kuidas ennast rahvusvahelisel tasandil paremini kehtestada. Ühtlasi vajab Paeti sõnul läbimõtlemist tasakaalu leidmine kliima- ja energiapoliitika vahel.

Euroopa Parlament kiitis täiskogu istungil Strasbourgis heaks 2019.–2024. aasta Euroopa Komisjoni presidendi ja volinikud. See võimaldab uuel Euroopa Komisjonil alustada ülesannete täitmist 1. detsembril.

«Euroopa riigid suudavad konkureerida Hiina ja Venemaaga ainult juhul, kui omavahel tihedat koostööd tehakse,» ütles Paet. «Selleks tuleb Euroopa Komisjonil edasi liikuda Euroopa ühtse julgeoleku- ja kaitsepoliitika väljakujundamidega ning ühtse välispoliitika tugevdamisega. Seda just eriti Hiina ning Venemaa suunal,» lisas ta.

«Sama kehtib meie väliskaubanduspoliitika puhul. Euroopa Komisjoni presidendi ülesandeks on seista selle eest, et Euroopa majandus- ja kaubandushuvid oleksid maailmas võimalikult hästi kaitstud ning samas oleks Euroopa Liit edaspidigi vabakaubanduse eestvedaja ning selle rahvusvaheliste trendide kujundaja.» Paet lisas, et ELi ettevõtetel ei tohiks olla kehvemad tingimused kolmandate riikide, näiteks Hiina turul tegutsemiseks, kui on Hiina ettevõtetel ELi turul.

«Kui oleme välispoliitikas edukad ennekõike oma vahetus naabruses, siis saab eeldada ka laiemat mõju,» ütles Paet. «Seda enam peab Euroopa Liit pakkuma selget perspektiivi oma idapartneritele ja ELi mittekuuluvatele Lääne-Balkani riikidele.»

Paeti sõnul vajab ka ELi arengukoostööpoliitika reformimist. Seda eriti just Aafrika suunal. «Et arengukoostöö annaks rohkem reaalseid tulemusi partnerriikide heaolu kasvu tugevdamisel ning vähendaks selle kaudu inimeste vajadust oma riigist majanduslikel põhjustel emigreeruda,» selgitas Paet.

Kliima- ja energiapoliitikast rääkides ütles Paet, et saavutada tuleb tasakaal, mis on keskkonnasäästlik, kuid ei kahjusta Euroopat võrreldes muu maailmaga. «See saab olema suureks väljakutseks ka Eesti voliniku jaoks, kelle käes on energiaportfell.»

Euroopa Liidu siseturust rääkides pidas Paet oluliseks teenuste ühisturu hästi toimivaks kujundamist.

Paet rõhutas ka tõhusama kommunikatsiooni vajadust. «Et vähendada teadmatusest või valeinfost tulenevat trotsi ELi suhtes, muutub järjest olulisemaks ELi arengute ning Euroopa Komisjoni otsuste parem selgitamine ELi riikide elanikele,» lisas ta. 

Tagasi üles