EL: Eesti pole täitnud kohustusi lapsporno vastu võitlemisel

Euroopa Komisjon.

FOTO: FRANCOIS LENOIR / REUTERS

Euroopa Komisjon on algatanud Eesti suhtes rikkumismenetluse, kuna komisjoni hinnangul ei ole Eesti nõuetekohaselt üle võtnud direktiivi, mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust.

Neljapäeval valitsuses arutlusele tuleva justiitsministeeriumi arvamuse järgi ei nõustu Eesti täielikult Euroopa Komisjoni seisukohaga, et Eesti ei ole täitnud oma kohustusi. Eesti ei nõustu komisjon etteheidetega, mis puudutavad lasteporno ja pornograafilise etteaste mõistete sätestamist ja nende kaudu kuriteokoosseisude määratlemist ning lapse pornograafilises etteastes ja lasteprostitutsioonis osalemisest saadava majandusliku kasu kriminaliseerimist.

Kolmanda etteheitega, mis puudutab lapsohvri kaitset kriminaaluurimises ja -menetluses, nõustub Eesti osaliselt. Eesti ei nõustu väitega, et riik on sätestanud liigselt kitsendavad piirangud täiskasvanute suhtes, kes võivad saata last kriminaaluurimise käigus toimuvatel vestlustel.

Eesti juhib komisjoni tähelepanu sätetele, millega on direktiivi nõuded üle võtnud, aga mida komisjon pole märganud. Samas tunnistab komisjoni etteheidet, et ristküsitlemise keeld ja mitmekordse ülekuulamise vältimise nõue ei kohaldu piisava selgusega 14-18-aastaste isikute puhul, vaid ainult alla 14-aastaste laste suhtes.

Suurema õigusselguse huvides valmistatakse ette vajalikud õigusakti muudatused.

Tagasi üles