Sisuturundus

Taastuvenergia on muutunud kordades odavamaks ja kättesaadavamaks

FOTO: Shutterstock

Taastuvenergiast räägitakse aktiivselt Eestis alles kümmekond aastat, kuid selle juured ulatuvad oluliselt kaugemale. Eesti Taastuvenergia Koja juhataja Mihkel Annus räägib, et loodussõbralikumaid muudatusi on lähiaastakümnel oodata pea kõigis sektorites.

Mis on peamised muutused, mis on toimunud viimase 20-30 aastaga taastuvenergia valdkonnas?

Taastuvenergia sektor on viimase paarikümne aasta jooksul tormiliselt arenenud, eelkõige tuule- ja päikeseenergeetika valdkond. Kui esimesed päikese- ja tuulepargid rajati eelmise sajandi teises pooles, siis laiem levik on toimunud 21. sajandil tänu tehnoloogia arengule, aga ka märkimisväärsele hinnalangusele – hinnanguliselt on viimase aastakümne jooksul elektri tootmise kogumaksumus tuulest vähenenud ligikaudu kolm ning päikesest koguni kümme korda! Seega on mitmel pool maailmas taastuvenergialahendused konkurentsitult odavaimad.

Eestis püstitati esimene elektrituulik 1997. aastal ning esimene tuulepark 2002. aastal. Täna on Eestis 139 elektrituulikut koguvõimsusega ligikaudu 310 MW. Tegu on ühe perspektiivikama ja arenemisvõimelisema suurenergeetika valdkonnaga Eestis. Päikeseenergia oli Eestis hinna poolest veel sajandi esimesel aastakümnel asjaarmastajate pärusmaa, kuid 2010. aastatel hakati Eestis aina enam päikesest elektrit tootma. Elektrivõrku ühendatud elektrit tootvate päikesepaneelide installeeritud koguvõimsus kahekordistus perioodil 2011–2017 igal aastal! 2018. aasta oli aga erakordne – uusi päikeseelektrivõimsusi rajati ligikaudu 90 MW mahus.

Mis on tööstuse tulevikusuunad, kuhu pürgitakse ning millal Eestis võiks neist osa saada?

Eesti on püstitanud 2030. aastaks eesmärgi, mille kohaselt taastuvenergia osa energia summaarsest lõpptarbimisest moodustab 42 protsenti praeguse ligi 30 protsendi asemel. Arvestades teadlaskonna hinnangut sellele, millist mõju avaldab inimtegevus maakera kliimale ning ökosüsteemidele, peavad taastuvad allikad süsinikuintensiivsed fossiilkütused ennaktempos välja vahetama. Täielik üleminek taastuvatele energiaallikatele nii Eestis kui mujal on tehnoloogiliselt võimalik, majanduslikult jätkusuutlik ning keskkonda arvestades hädavajalik.

Eestis töötatakse ülemineku nimel järjepidevalt:

  • arendamisel on mitu uut tuuleparki nii maismaal kui merel,
  • uuel aastakümnel jätkub jõudsalt päikesesektori kasv,
  • soojamajanduses jätkub väheväärtusliku biomassi kasutamine kodude soojendamiseks kütteperioodil,
  • transpordis liigutakse järk-järgult puhtamate lahenduste poole.
Tagasi üles
Back