Keskerakond nõuab aru ministeeriumis töötava väidetava lekitaja kohta

Piirdeaia paigaldamine enne pronkssõduri teisaldamist.

FOTO: Liis Treimann

Keskerakond esitas arupärimise kaitseminister Jaak Aaviksoole, soovides teada, kes lekitas pronksöö eel infot selle kohta, millal hakatakse Tõnismäele piirdeaeda paigaldama.


Eile andis Keskfraktsioon riigikogus üle arupärimise kaitseminister Jaak Aaviksoole, kus sooviti teada, kuidas sai pronksöö rahutuste korraldamises süüdistatud nelik Moskva kaudu tundlikku infot.

Arupärijad viitavad kohtus esitatud kõneeristustele, millest selgub, et 26. aprillil kell 00.31 sai Dmitri Linter sõnumi Venemaa telefonivõrku kuuluvalt numbrilt. Sõnumi sisu oli: «Kell 9 alustavad.» Alustamise all peeti silmas piirdeaia paigaldamist pronkssõduri juures.

Kuna piirdeaia paigaldamist ja kuju teisaldamist viis läbi kaitseministeerium, siis soovivad saadikud saada vastust küsimusele, kuidas võis ministeeriumist lekkida informatsioon piirdeaia paigaldamise kohta.

Ka tahetakse teada, kui suur oli ministeeriumi töötajate ring, kes seda infot valdasid ja kas kaitseministeerium on palunud kaitsepolitsei abi selgitamaks, kuidas sattus info piirdeaia paigaldamise täpse aja osas Moskva kaudu Dmitri Linterini.

Samuti soovivad saadikud saada vastust küsimusele, kas kaitseministeeriumi koostöö Vene eriteenistustega on süstemaatiline.

Vastavalt seadusele tuleb kaitseministril arupärimisele vastata riigikogu istungil 20 istungipäeva jooksul, arvates arupärimise edastamisest.
 

Tagasi üles