Helme: Eesti soovib Euroopa Liidu välispiiri hoida lukus juuni lõpuni

Mart Helme. FOTO: Madis Veltman

Siseminister Mart Helme (EKRE) osales Euroopa Liidu (EL) justiits- ja siseküsimuste nõukogu mitteametlikul videokohtumisel, kus ütles oma kolleegidele, et Eesti pole valmis oma välispiiri avama 15. juunist. 

«Selleks, et juuni keskpaigaks Schengeni ala sees saavutatud epidemioloogiline tasakaal paigast ei nihkuks, tuleks välispiiri ületamise piirangutega jätkata vähemalt 30. juunini,» ütles Mart Helme.

Tema sõnul peab EL oma välispiiri avamisele lähenema ettevaatlikult ja kokku tuleb leppida reeglid. «Leppida omavahel kokku võimalikult objektiivsed kriteeriumid, mille alusel piirid kolmandatele riikidele avatakse. Meie hinnangul võiks siin lähtekohaks olla riigi epidemioloogiline olukord, mis tugineb tõepärastele andmetele,» leiab Mart Helme. 

1. juunist taasavas Eesti piiri haigustunnusteta isikutele, kes saabuvad Euroopa Liidu või Schengeni konventsiooni liikmesriigist või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist, kuid kehtestab eelnimetatud riikidest Eestisse saabujale 14-päevase karantiinikohustuse, kui koroonaviirusesse nakatunute suhtarv reisija lähteriigis on suurem kui 15 haigusjuhtu 100 000 elaniku kohta. «Tegin Euroopa Liidu kolleegidele ettepaneku lähtuda samasugusest põhimõttest ka piiride avamisel kolmandatele riikidele,» lausus Helme.

Helme sõnul peab Euroopa Liidu esimene ülesanne olema siiski võimalikult suurel määral töötajate, kaupade ja teenuste vaba liikumise taastamine Schengeni alal. Ka Euroopa Komisjoni suuniste kohaselt peaks ELi sisepiiridel reisimispiirangute leevendamine toimuma kahes etapis.

Esmajärjekorras tuleks sarnase epidemioloogilise olukorraga riikides ja piirkondades piirangud järk-järgult kaotada ning vajadusel teha pistelisi, riskianalüüsil põhinevaid kontrolle või loobuda kontrollidest näiteks töörände või perekondlikel põhjustel reisijate puhul.

Teise etapina soovitab komisjon naasta Schengeni normaalse toimimise juurde ja kaotada kõik sisepiiridel kehtestatud piirangud, tagades samas tervisekaitsemeetmed, näiteks distantsi hoidmise ja hügieeni järgimise.

Mart Helme sõnul on Eesti veel esimeses etapis. Ka riigi soov on liikuda Schengeni vaba liikumise normaalse toimise juurde tagasi niipea kui võimalik. «Tänase kohtumise järel püsib lootus, et suurem osa Euroopast on juuni keskpaigast meie inimestele taas avatud,» lisas siseminister.

Tagasi üles
Back