Tallinn tõmbab linnaasutusi koomale, töö kaotab mitu ametijuhti

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti eestvedamisel liidetakse mitru linnaametit.

FOTO: Mihkel Maripuu

Tallinna linnavalitsus kinnitas täna linnaasutuste liitmise kava, mille tulemusel kaotab töö mitu senist ametijuhti.

Spordi- ja noorsooameti, kultuuriameti ja haridusameti ülesandeid analüüsitakse ja nende valdkondade suuremaks sidustamiseks töötatakse välja konkreetne kava. Perekonnaseisuamet viiakse sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abilinnapea haldusalasse.

Linnaarhiiv ametina ei jätka, ülesanded viiakse üle linnakantseleisse. Seni linnakantseleis olnud haldusteenistuse funktsioonid viiakse üle linnavaraametisse. Tallinna energiaagentuuri kui iseseisva asutuse tegevus lõpetatakse ja selle funktsioonid viiakse üle strateegiakeskusesse.

Muudatustega luuakse linnapea otsealluvusse linna strateegiakeskus, kuhu liiguvad mitmed organisatsiooni erinevates struktuuriüksustes paiknevad strateegilise arenguga tegelevad üksused. Strateegiakeskusega liidetakse ka osa tugiteenuseid, linnakantselei jätkab vähendatud funktsioonidega.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul saab strateegiakeskus ülesandeks suurendada Tallinna konkurentsivõimet, et meelitada linna rohkem investeeringuid, ettevõtlust ja külastajaid, tõsta avalike teenuste kvaliteeti ja parandada nende kättesaadavust ning suurendada innovaatiliste ja digitaalsete lahenduste osakaalu linna ülesannete täitmisel. Strateegiakeskusesse loodav urbanistika kompetentsikeskus peab aga rajama süsteemse aluse linnakeskkonna ühtlustatud ja läbimõeldud kujundamiseks.

Linnapea sõnul lisandub ümberkorralduste käigus veel muudatusi, täpsustatud plaan valmib sügiseks.

«Struktuurimuudatuste peamine eesmärk ei ole personali vähendamine, kuid muutuste elluviimisel on võimalik kindlasti toimida efektiivsemalt, vähendades tegevus- ja personalikulusid,» ütles linnapea Mihhail Kõlvart. Esialgsel hinnangul annab annavad ümberkorraldused kokkuhoidu ligikaudu 2,5 miljonit eurot aastas.

Protsess käivitatakse augustis

Linnaasutuste reorganiseerimise ettevalmistuste protsess algab pärast suvepuhkuste aega augustis. Septembri alguseks on kavas valmis jõuda vajaliku eelnõuga, et Tallinna volikogu saaks ametiasutuste reorganiseerimise üle otsustada. Tallinna linnaasutuste uus struktuur hakkab kehtima hiljemalt aasta lõpust.

2019. aastal analüüsiti Tallinna kui organisatsiooni toimimist ning toodi välja ettepanekud linna juhtimiskvaliteedi tõstmiseks ja organisatsiooni muutmiseks. Esimeste muudatustena liideti 2019. aastal Tallinna kommunaalamet ja Tallinna keskkonnaamet, 2020. aasta kevadel lõpetati linna hallatava asutuse Tallinna Kalmistud tegevus, mille ülesanded anti üle linna hallatavale asutusele Kadrioru Park.

Järgmiste muudatustega alustati tänavu juunis, kui linnavalitsus esitas linnavolikogule otsuse eelnõud, millega lõpetatakse SA Tallinna Arendus- ja Koolituskeskus, SA Tallinna Televisioon ja SA Lutreola. AS Termak liidetakse Tallinna Linnatranspordi AS-ga. 2021. aasta jooksul on kavas ellu viia hallatavate asutuste ümberkorraldused.

Tagasi üles
Back