Õiguskantsler: kinnipeetu ei peaks end arestimajas kaamera ees alasti võtma

Õiguskantsler Ülle Madise

FOTO: Mihkel Maripuu

Õiguskantsleri hinnangul ei tohiks arestimajja saabuvaid kinnipeetavaid läbiotsimisel täielikult lahti riietada ning vastuvõttu videopildis jälgiv ametnik peaks olema kinnipeetavaga samast soost.

Tallinna arestimajja saabuvad kinnipeetud otsitakse üldjuhul läbi neid täielikult lahti riietades. Vastuvõturuumis toimuvat jälgitakse videopildis, varjatud on ainult väike kaamera alla jääv ala.

Tavaliselt jälgib videopilti videovalveruumis eriväljaõppega meesametnik, selgub tänavu veebruari lõpul Tallinna arestimajja teinud õiguskantsleri nõunike kontrollkäigu kokkuvõttest.  

Piinamise ja Ebainimliku või Alandava Kohtlemise või Karistamise Tõkestamise Euroopa Komitee (CPT) on soovitanud, et läbiotsimisel tuleb tagada kinnipeetu väärikus. Üldjuhul ei peaks sundima kinnipeetut üleni lahti riietuma, vaid tuleks tal lubada lahti riietuda järk-järgult.

CPT selgitas, et selliseks läbiotsimiseks on alust üksnes siis, kui on mõistlik põhjus eeldada, et kinnipeetu võib olla peitnud oma keha lähedale enesele ohtlikke või tõendina käsitatavaid esemeid, mida riietatuna läbiotsimise käigus ei pruugi leida.

CPT hinnangul ei peaks täieliku lahtiriietamisega läbiotsimise rakendamine sõltuma ametniku suvast, vaid tuginema selgetele kirjalikele juhistele, millisel juhul võib inimest ilma riieteta läbi otsida.

CPT nõuab, et kinnipeetu ja teda videopildi vahendusel jälgiv ametnik oleksid samast soost. Arestimajja satub ka naisi ning ei ole õige, et nende täieliku lahtiriietamisega läbiotsimist jälgib videopildi vahendusel meesametnik.

Tallinna arestimaja vastuvõturuumi kaamera all asuv ala jääb küll videopildist välja, kuid inimene satub kaamera vaatevälja kohe, kui end vähegi liigutab, näiteks lahtiriietumisel, kui asetab riided toolile või ulatab need ametnikule.

Tagasi üles