Ratas rõhutas kliimamuutuste mõju vähendamise tähtsust

BNS
Copy
Jüri Ratas
Jüri Ratas Foto: OLIVIER HOSLET/AFP/SCANPIX

Peaminister Jüri Ratas arutas ülemkogu kohtumisel esimesel päeval oma ametikaaslastega Euroopa Liidu (EL) kliimaambitsiooni suurendamist aastaks 2030, mis on vajalik et tegutseda kiiremini planeedi ülekuumenemise vältimiseks, ühtlasi avaldas Ratas lootust, et ülemkogu lepib uues eesmärgis kokku detsembris toimuval kohtumisel.

Ratase sõnul toetab Eesti EL-i eesmärgi suurendamist 55 protsendini 1990. aasta tasemest ning on ise ka juba täna seadnud ambitsioonikama sihi 2030. aastaks – vähendada kasvuhoonegaaside heidet 70 protsendi võrra. «Pingutame kõvasti, et selleni jõuda. Ennekõike tähendab see olulist muutust meie energeetikasektori jaoks, mis sõltub tänaseni suures osas põlevkivist,» ütles Ratas.

76 protsenti Eesti kasvuhoonegaasidest pärineb energeetika ja töötleva tööstuse sektoritest. «Läbirääkimised ja lahenduste otsimine, kuidas ELi-üleselt 55 protsendi täitmiseni jõuda, seisavad meil veel ees. Kindlasti tuleb arvesse võtta riikide eripärasid ja senist sõltuvust fossiilkütustest,» ütles Ratas ning rõhutas, et üleminek peab kõigi jaoks olema õiglane ja jõukohane.

Peaministri sõnul tähendab uute kliimaeesmärkide seadmine majanduse jaoks olulist tehnoloogiapööret tänases energiatootmises ja transpordisektoris. «Senisest enam tuleb kasutusele võtta taastuvenergia allikaid ja puhtaid kütuseid, mille arendamiseks ja elluviimiseks on vajalik ka EL-i toetus. Peame arvestama ka, et muutused võtavad aega,» sõnas Ratas.

Peaminister lisas, et Eesti ja Läänemere piirkonnas on kõige suurem potentsiaal meretuuleparkides ja vesiniku kasutuselevõtus.

Ülemkogu arutas eile ka tulevikusuhete kõnelusi Ühendkuningriigiga. Liikmesriikide juhid pidasid oluliseks jätkata kõnelusi kokkuleppe saavutamiseks ning kutsusid Ühendkuningriiki üles astuma selleks vajalikke samme. EL-i pealäbirääkija Michel Barnier rääkis liikmesriikide juhtidele kõneluste senisest kulgemisest ning plaanist läbirääkimistega jätkata.

Ratase sõnul on EL-i 27 riiki kõnelustes solidaarsed ja ühtsed ning avaldas toetust Barnier’ tegevusele. «Hoolimata senistest läbirääkimistest ei ole kahjuks mitmetele küsimustele veel lahendust leitud. Aega on jäänud vähe ning seda tuleb maksimaalselt kasutada,» lausus peaminister.

Ratas märkis, et Eesti soovib võimalikult lähedase suhte ja partnerluse jätkumist Ühendkuningriigiga ning pidas väga oluliseks koostööd vabakaubanduse, kaitse-,  välis- ja julgeolekupoliitikas ning inimeste vaba liikumist.

Ühendkuningriik astus selle aasta 31. jaanuaril EL-ist välja. Kuni aasta lõpuni kehtib üleminekuperiood, millel jooksul tuleb kokku leppida tulevikusuhetes.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles