Raik: laste jälgimine on mulle vastuvõetamatu

«Koroonaviiruse nakkuskordaja Narvas on täna 801, Sillamäel kõrgemgi. Tõsine on olukord ka Kohtla-Järvel. Vaadates kaubanduskeskuseid, siis iga viies inimene, eelkõige mees, on ilma maskita,» selgitas Raik, lisades, et inimesed ei mõista alati olukorra kriitilisust.

FOTO: Sander Ilvest

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Katri Raik (SDE) leiab, et Mailis Reps pidanuks olukordi, kus tema autojuht sõidutab lapsi, vältima. Ometi ei leia ta, et laste jälitamine ja pildistamine oleks olnud õige tegu. 

«Minister Repsi ametiauto kasutamine isiklikeks sõitudeks, sealhulgas laste lasteaeda ja kooli viimine-toomine ning poeskäigud sisaldavad tunnuseid olukorrast, mida on kohane vältida,» lausus Raik Postimehele. 

Kas ja kui palju legaliseerib ametiautoga isiklike sõitude tegemist erisoodustusmaksu maksmine ja kas erisoodustusmaksu peaksid niisuguste sõitude legaliseerimiseks maksma ministeerium või ametiisik ise, on pädevad hindama maksuspetsialistid, leiab Raik. 

Raik märgib, et tänavu 25. septembril esitas justiitsministeerium valitsusele soovitused Euroopa Nõukogu juures asuvalt GRECO V, mis koostas aruande «Korruptsiooni ennetamine ministrite, poliitiliste nõunike ja politseinike seas». Selles öeldakse: «Minister ja ministri nõunikud kasutavad avalikke vahendeid säästlikult ning lähtuvad põhimõttest, et avalik ressurss (sh inimesed) on mõeldud kasutamiseks vaid avalikes huvides.»

Igati tundlik teema

«Ametiauto teema tekitab võimaliku ametivõimu kuritarvitamise küsimuse juures alati küsimusi ja kirgi. Isegi kõige rohkem kirgi. See on justkui korruptsiooni võrdkuju,» põhjendas Raik ja lisas, et selle teema puhul on inimesed väga tundlikud. «Ent autojuhi kasutamine laste ja kodu eest hoolitsemisel (või nõuniku kasutamine lapsehoidjana, millest varem kirjutatud) on täiesti eraldi küsimus ja tekitab suure hulga lisaküsimusi,» märkis ta. 

Raigi sõnul näitab meediakajastus minister Repsi ametiauto kasutamisest, et info saamiseks jälgiti ka ministri lapsi. «Niisugused toimingud on mulle inimesena vastuvõetamatud. Loodan, et siinkohal ajakirjandus peatub,» ütles Raik. 

Samas näeb Raik, et ministrikohustuste ning kuue lapse kasvatamise ühendamine on kindlasti keeruline ja kangelasteo tunnustega. «Eraldi seisab küsimus, mida on väga ebapopulaarne küsida: kas meie ministrite palk pole liiga väike? Kriisiaeg ei ole selleks aruteluks arusaadavalt sobiv,» põhjendas Raik. 

Erikomisjoni juht toonitas, et kogu see lugu Eesti poliitikale au ei tee.

Tagasi üles
Back