R, 22.09.2023

Vilniuse ülikooli koostöö Dell Technologiesi ja Novian Technologiesiga võimaldab teaduslikes uurimustes uutele valdkondadele keskenduda

Facebook
Foto: Dell Technologies

Vilniuse ülikool teatas, et alustab koostööd tehnoloogiavaldkonna turuliidritest ettevõtetega Dell Technologies ja Novian Technologies, et luua uueks kümnendiks selge, kulutõhus ja murranguline tegevuskava. Ettevõtete Dell Technologies ja Novian Technologies uus, suure võimsusega arvutisüsteem (HPC) võimaldab teadlastel ja tudengitel uusi teadusvaldkondi uurima hakata.

HPC-lahendus aitab täita Leedu 13000 puuduolevast IT-töötajast tekkinud lünga

Kuigi Leedu ühiskond on tehnoloogiliselt üsna hästi arenenud, on riigis viimastel aastatel järjest suurem puudus heade IT-teadmistega töötajatest. Hetkel on Leedus puudu umbes 13000 IT-spetsialisti. See tähendab, et Leedu haridusasutused on silmitsi keerulise ja olulise katsumusega – nad peavad Leedu hea tuleviku nimel koolitama üha suurema hulga IT-spetsialiste.

Leedu pealinna ülikooli matemaatika- ja informaatikateaduskond on teatanud, et nende oluliseks eesmärgiks on täita see lünk, rakendades 21. sajandi teaduspõhiseid tehnikalahendusi ning võimaldades teadlastel ja tudengitel võtta ette keerukamaid teadusalaseid katsumusi.

Selleks, et tagada võimalikult tõhus ja sujuv kasutuskogemus, kaasas Vilniuse Ülikool ka riikliku rahastuse ja alustas kaasaegsete HPC-lahenduste rakendamiseks koostööd ettevõtetega Dell Technologies, Novian Technologies ja Intel.

Suurte halduskulude ja ebapiisava võimsusega üksuse asendamine

Vilniuse ülikool on üks Ida- ja Kesk-Euroopa vanimaid kõrgharidusasutusi. Ülikoolis on 11 teaduskonda ja muud akadeemilist üksust, sealhulgas matemaatika- ja informaatikateaduskond, kus üliõpilastele õpetatakse näiteks infosüsteemide projekteerimist, küberturbe- ja suurandmete aluseid, andmeteadust, aktuaalset matemaatikat ja ökonomeetriat.

Teaduskonna teadlased ja tudengid kasutasid suure jõudlusega arvutiklastrit (HPC), mille tööiga oli lõppemas ja hoolduskulud suurte energiakulude tõttu kõrged. Teaduskond ei suutnud süsteemi ebapiisava võimsuse tõttu täita osasid seatud teaduslikest eesmärkidest. Selleks, et üliõpilased ja teadlased saaksid teha teaduslikke uurimustöid uutes valdkondades, otsustas teaduskond luua uue HPC-klastri.

Dell Technologies pakub paindlikke lahendusi, mistõttu saab Matemaatika- ja informaatikateaduskond neile vähemalt 8 aasta jooksul kindel olla. Samuti tekib neil võimalus lahenduse suurust tuleviku muutuvatele vajadustele vastavaks kohandada.

Uus lahendus arendab olulisi teadusvaldkondi

Ettevõtete Dell Technologies ja Novian Technologies HPC-klasterlahendus on suurepärane näide hoolikalt valitud ja võimsal riistvaral põhinevast tehnoloogiast. See annab Matemaatika- ja informaatikateaduskonnale enam kui 750 TB salvestusruumi ja 1728 arvutituuma ning NVIDIA GPUd.

Peale tulevaste IT-spetsialistide koolitamise soodustab HPC pinu ka suure võimsustarbega töötlemisrakenduste (nt neurovõrkude, tehisintellekti, küberturbe ja meditsiiniliste uurimuste) arendamist. Täpsemalt öeldes tähendab suurem võimsus näiteks seda, et mõne valdkonna (nt vähiuuringute) teadustegevust saab oluliselt tõhusamaks muuta. Vilniuse ülikooli matemaatika- ja informaatikateaduskonna infotehnoloogia asedekaan Povilas Treigys ütleb: "Koostöös partneritega peame analüüsima miljoneid rakke sisaldavaid meditsiinilisi kujutisi, mis tuleb kokku lugeda ja klassifitseerida. Kuni tänaseni polnud meil sellise töö jaoks vajalikke salvestus- ega analüüsiressursse."

Dell Technologies loob Matemaatika- ja informaatikateaduskonna jaoks mitu lahendust, mis muudavad nii tänaste kui ka tulevaste teadlaste ja üliõpilaste töö palju tõhusamaks ning sujuvamaks. Nendeks on:

See on esimene kord, mil Dell EMC PowerEdge C6420 serverid Leedu teadusasutusse paigaldatakse.

"Paigaldatud lahendus annab Vilniuse Ülikoolile konkurentsieelise paljude teiste riikide teadusasutuste ja ülikoolide ees. Projekti raames paigaldame ja juurutame rahvusvaheliste tootjate kõige kaasaegsema tehnoloogia. Eelnevalt oleme paigaldanud kuueteistkümnes riigis võimsad klastrid kliimamuutuste uurimiseks ja modelleerimiseks. Meil on au tuua kogutud laialdased kogemused ja teadmised kodumaale tagasi ja panustada teaduspõhiste või rakendusliku loovusega seotud valdkondades tegutsevate ettevõtete kaasajastamisse," sõnab Gytis Umantas, ettevõtte Novian Technologies tegevjuht.

Tugeva teadusressursi loomine

Kõigi nende tehnoloogiliste lahenduste toel muutub erinevate ülikoolide vaheline koostöö palju lihtsamaks. Teaduskonnal on võimalus avada juurdepääs tehnoloogiale ka ülikooli teiste kasutajate ja eraettevõtete jaoks ning luua ülikooli ümber seeläbi teadusökosüsteem.

"Ettevõtte Dell Technologies HPC pinu laiendab meie ülikooliga seotud teaduskogukonda ja võib isegi uusi tuluvoogusid luua. Saame jagada ressursse, laiendada uuringuvaldkondi ning oma võimekust ka rahvusvaheliselt tõestada," ütles P. Treigys.

Tema sõnul võidakse soovi korral selle tehnoloogia kasutamise võimalust pakkuda nii Leedu teistele ülikoolidele kui ka muude riikide eduGain-võrgustikku kuuluvatele ülikoolidele. Need ressursid tehakse kättesaadavaks ka riigiasutustele ja ettevõtetele.

Uus HPC pinu aitab ligi meelitada ka akadeemikuid, teadlasi ja tudengeid, kes soovivad töötada võimsate ning kaasaegsete tehnoloogiate abil: "Sellest saab ülikooli uus arvuti- ja eksperimentaaluurimuste ajastu. Teadlased ja tudengid saavad juurdepääsu GPU-tehnoloogiat kasutavale HPC-le, mis tähendab, et nad mitte üksnes ei tutvu tehnoloogia võimekusega, vaid näevad ka seda, mida selle tehnoloogia abil tulevikus saavutada saaks," ütles P. Treigys.

Ettevõtjate panus tulevikku

1579. aastal asutatud Vilniuse ülikoolil on Balti riikide teaduskeskuse maine ning koostöös ettevõttega Dell ja teiste partneritega tehtav panus HPC arengusse aitab sel pika ajalooga haridusasutusel uute katsumuste valguses kindlasti oma positsiooni Euroopa tipus kindlustada.

Nende lahenduste edukast rakendamisest on kahtlemata palju kasu nii Vilniuse ülikoolil kui ka teistel ettevõttega koostööd tegevatel asutustel. Eeldatakse üldise võimekuse kümnekordistumist. Muuhulgas aitab uus tehnoloogiline raamistik ka Matemaatika- ja informaatikateaduskonna lõpetajaid Leedu praegust IT-spetsialistide põuda arvestades koolitada. Võimalus kasutada uusi teadusliku uurimustöö tegemise viise pole ainus ettevõttega Dell Technologies algatatud koostöö positiivne külg. See tehnoloogia võimaldab teadlastel ja üliõpilastel ka uute valdkondadega seotud teadustööd teha ning see aspekt võib kogu Leedu ühiskonnale oluliseks eeliseks kujuneda.

"Dell Technologies ettevõttena on väga rõõmus, et meil avaneb võimalus panustada Vilniuse ülikooli kui ülimalt maineka haridusasutuse teadusuuringutesse. Hoolime neist turgudest, kus tegutseme ja teadmine, et meie lahendusi kasutatakse kogu ühiskonna jaoks uute väärtuste loomiseks, muudab selle uue partnersuhte veelgi põnevamaks," ütles Darius Korys, Dell Technologies kontohaldur.

Facebook
Tagasi üles