Tallinna koolide ümbrus muutub ohutumaks

Uwe Gnadenteich
, ajakirjanik
Copy
Teise klassi õpilase kooitee Nõmmel.

2nd grade student Isabella.
Fotod: Remo Tõnismäe
Teise klassi õpilase kooitee Nõmmel. 2nd grade student Isabella. Fotod: Remo Tõnismäe Foto: Remo Tõnismäe

«Turvalise koolitee» programmi esimeses osas osaleb 15 Tallinna kooli, mille ümbruses esineb probleeme ohutute jalgsi- ja rattaühendustega, sõiduteede ületuskohtade, autode peatumiskohtade või liiklust rahustavate meetmetega. Lähiaastatel jõuab programm kõigi sekkumist vajavate Tallinna koolideni.

Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul kuuluvad kooliümbruste ja kooliteede ohutuse tõstmine ning aktiivsete liikumisviiside osakaalu suurenemine õpilaste seas Tallinna peamiste prioriteetide hulka. «Soovime, et laste ja noorte koolitee oleks ohutu ning eelistatud oleks liikumine jala või rattaga. Selleks, et läheneda sellele teemale süsteemselt, oleme ellu kutsunud kooliümbruste parendamise programmi. Selle eesmärgiks on muuta Tallinna koolide ümbruste liiklusohutus oluliselt turvalisemaks ning sellest tulenevalt ka toetada aktiivsete liikumisviiside kasutamist laste kooliteel,» sõnas Svet.

«Programmi raames analüüsitakse väljavalitud koolide ümbrust ning koostöös kooli juhtkonna, lapsevanemate, kohaliku kogukonna ning liiklusspetsialistidega töötatakse välja lahendused, kuidas kiirelt ja soodsalt paigaldatavate liikluskorralduslike vahenditega – näiteks pollarite, liiklusmärkide või taimekastide abil – saab kooli ümbruse ja laste koolitee juba sel aastal turvalisemaks muuta. Sellised lahendused on planeeritud kestma mõne aasta ning nende toimivuse korral saab teha otsuseid suuremateks investeeringuteks ja ümberehitusteks koolide läheduses,» selgitas keskkonna- ja kommunaalameti avaliku ruumi kavandamise juht Liina-Liis Pihu.

2022. aastal kogus keskkonna- ja kommunaalamet linnaosavalitsustelt sisendit erinevatel teemadel, sealhulgas probleemsete kooliümbruste kohta. Esimesse lendu on kutsunud koolid sellest nimekirjast, võttes arvesse piirkondlikku tasakaalustatust. Hetkel on programmi registreeritud 15 kooli: Tallinna 21. Kool, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium, Tallinna Ühisgümnaasium, Tallinna Kuristiku Gümnaasium, Tallinna Kristiine Gümnaasium, Tallinna Järveotsa Gümnaasium, Tallinna Saksa Gümnaasium, Tallinna Muusika ja Balletikool, Lasnamäe Vene Gümnaasium, Tallinna 53. Keskkool, Tallinna Kivimäe Põhikool, Ristiku Põhikool, Nõmme Põhikool, Tallinna Mahtra Põhikool ja Merivälja Kool.

Liikluskorraldusprojekti alusel rakendatavad ajutised ja kiired lahendused viiakse ellu sel suvel ja uusi lahendusi testitakse uuel kooliaastal sügisel. Ajutiste pilootprojektide kestvus on ligikaudu üks kuu ja need viiakse ellu kergelt paigaldatavate ja teisaldatavate elementide abil. Püsivamate liikluskorralduvahenditega teostatavad kiired lahendused rakendatakse üldjuhul 1-2 aastaks. Mullu käivitati pilootprojekt Mustamäe Gümnaasiumis, mille tulemusel valmis plaan kooliümbruse muutmiseks koostöös Praxis Poliitikauuringute Keskuse ja Tartu Ülikooli Liikumislabori konsultantidega. Tänavu mais on plaanis see lahendus linnaruumis teostada. Kooli ümbruses muudetakse liiklusskeemi selliselt, et piiratake ligipääsu autodele vahetus kooli ümbruses ning suuremate tänavate äärde rajatakse turvalised peatumiskohad autoga kooli saabujatele.

Kohtades, kus on tungiv vajadus uue või parendatud taristu järele, on ette nähtud kõnniteede, ülekäiguradade või künniste rajamine. Esmase taristuehitusprojektina ehitatakse esimeste seas käesoleva aasta augustiks välja Ehte tänava kõnnitee ning järgmised projekteeritavad objektid valitakse selle aasta teises pooles.

Ajutiste pilootprojektide ja kiirete lahenduste kogemuste baasil töötatakse välja terviklikud kooli ümbruse muutmise lahendused, kus kombineeritakse nii taristu rekonstrueerimist ja ehitust kui ka jäädavad liikluskorralduslikud muudatused. Komplekslahendusi hakatakse ellu viima 2025. aastast, võttes arvesse kogemus ja kasutajate tagasiside esimeste kiirete lahenduste toimivuse osas.

Kooliümbruste turvalisemaks muutmiseks on Tallinna tänavuses eelarves määratud 400 000 eurot.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles