Randvere kooli õpetaja lõi õpilast (25)

Postimees
Copy
Randvere kool
Randvere kool Foto: Tairo Lutter / Postimees

Kooli selgituste kohaselt tekkis möödunud nädalal Randvere koolis hariduslike erivajadustega õpilaste tunnis õpetajal konflikt õpilasega, mille tagajärjel õpetaja lõi õpilast, kirjutab Viimsi Teataja.

Randvere kooli direktori Margus Tõnissaare sõnul toimus vahejuhtum 14. veebruaril ja selle edastas samal päeval koolijuhile üks pikapäevarühma õpetajatest, kes olukorda pealt nägi.

«Võtsime infot kooli poolt väga tõsiselt ja asusime seda kohe kontrollima. Asjaolude selgitamise käigus informeerisime kohe ka õpilase vanemaid ja eemaldasime töötaja selle rühma juurest, kust juhtum aset leidis. Peatselt jäi töötaja haiguslehele. Seni kogutud info põhjal on selgunud, et õpetaja ja õpilase vahel toimunud konflikti käigus jõudsid sündmused nii kaugele, et õpetaja lõi õpilast. Mul on väga kahju, et selline vahejuhtum on aset leidnud,« ütles direktor.

Pealtnägijatelt saadud info põhjal on selgunud, et õpilase ja töötaja vahel tekkis konflikt.

«Mõistame hukka igasuguse sobimatu käitumise ja kindlasti ei tolereeri me Randvere koolis vägivalda mingil kujul ega kellegi poolt. Selle olukorra oleks pidanud lahendama töötaja teisti ja me peame ka keerulistes olukordades suutma säilitada professionaalsuse,» ütles Margus Tõnissaar.

Esmaspäeva hilisõhtul jõudis mitmete adressaatideni e-kiri, milles juhtumis osalenutega mitte seotud inimene teavitas Randvere koolis toimunud intsidendist. Muuseas oli kiri adresseeritud meedia esindajatele, Viimsi vallavolikogu ja ka Politsei- ja piirivalveameti peadirektorile. Kirjas on emotsionaalselt kirjeldatud juhtunut ja seda, et varasemad probleemid on mahavaikitud.

Koolijuhi sõnul on kahetsusväärne selle juhtumi avalikkuse ette jõudmine kolmandate isikute poolt saadetud kirja kaudu.

«Mõistan, kui inimesel tekib isiklik soov mõne õpetajaga seotud kahtlustest või probleemidest kooliga rääkida. Olen avatud ja valmis nendele küsimustele ka otse vastama. Antud juhul on kooli mustamise eesmärgil tekitatud põhjendamatult lisakannatusi sellele lapsele ja tema perekonnale. See ei ole viisakas ega hooliv. Juhtunut lahendatakse seadusega ette nähtud korras ja kannatanud lapse huve arvestades,« kinnitas Margus Tõnissaar.

Täna vastas sellele kirjale vallavalitsuse poolt haridusvaldkonna abivallavanem Katrin Markii:

«Tegemist on väga tõsise juhtumiga, mille osas on kool koheselt reageerinud. Kool on vestelnud lapsevanemaga ja kohtunud pea kõigi HEV-korpuse töötajatega ning saanud juhtumi kohta selgitused. Kahjuks vastab tõele see, et kooli töötaja on käitunud tema ametile mittekohaselt, mida me kindlasti tolereerida ei saa. Töötaja eemaldati pikapäevarühma tööst ja lapsega seotud tundidest koheselt. Samas ei ole meil võimalik jagada lapsega seotud infot osapooltega, kes ei ole antud juhtumiga otseselt seotud. Kool on võtnud HEV õppebloki töö korraldamise erilise tähelepanu alla, et taastada töörahu ja tagada parimad võimalused HEV õpilastele turvaliseks koolikeskkonnaks.

Mureliku lapsevanemana saate Te pöörduda hoolekogu poole, kus kool jagab juhtumi kohta infot nii palju kui see lapse huvides võimalik on. Kindlasti ei plaani me juhtumit ignoreerida või summutada ning edasistest sammudest informeerime hoolekogu,» kirjutas abivallavanem.

Kommentaarid (25)
Copy
Tagasi üles