Tallinna lähistel muutus väikelennukite, kopterite ja droonidega lendamine paindlikumaks (1)

Tarvo Madsen
, ajakirjanik
Copy
Näiteks drooni kasutamiseks on Tallinnas nüüd vähem reegleid.
Näiteks drooni kasutamiseks on Tallinnas nüüd vähem reegleid. Foto: Lennuliiklusteeninduse AS

Lennuliiklusteenindus võttis Tallinna ümbruses kasutusele uuendatud lähiala, mis toob kaasa muutunud lennutingimused visuaallennureeglite järgi lendajatele ja droonipilootidele. Lähiala suuruse vähenemisega on tekkinud juurde alasid, kus väikelennukite, kopterite ja droonidega saab lennata paindlikumalt.

Lähiala puhul on tegemist lennujaama ümbritseva kontrollitud õhuruumi osaga, kus lendamisele kehtivad rangemad reeglid – näiteks tuleb esitada lennuplaan, olla kahepoolses raadiosides ning juhinduda lennujuhi korraldustest.

Kui seni ulatus lähiala Tallinna lennujaamast ca 20 km raadiuseni ümber Tallinna, siis uuenduse käigus viidi Tallinna lähiala paremasse vastavusse lennuliikluse tegelike vajaduste ja võimalustega. Selle tulemusena arvati mitmed varem lähiala piiridesse jäänud paigad lähialast välja ehk lendamine neis piirkondades muutus paindlikumaks.

«Lennuliiklus ja protseduurid on ajas väga palju muutunud ning senise lähiala suurus ja kuju ei vastanud enam tegelikele vajadustele,» selgitab lennuliiklusteeninduse lennujuhtimise osakonna juht Mihkel Haug. «Ebaotstarbekalt suur lähiala tõi pigem kaasa asjatut lisakoormust nii pilootidele kui lennujuhtidele. Kokkuvõttes paraneb nüüd lennuliikluse läbilaskevõime Tallinna lennuvälja ümbruses.»

Haug rõhutab, et muudatust on põhjalikult analüüsitud ohutuse seisukohast. Seda ette valmistades võeti arvesse pilootide tagasisidet ning mõjusid ohutusele, sujuvale lennukorraldusele ja keskkonnale. Keskkonna aspektist on tekkinud alasid, kus piloodid saavad valida lennuks lühemaid trajektoore, vähendades sellega ühtlasi oma liikumise keskkonnamõju.

Droonipiloote mõjutab muudatus seeläbi, et nad saavad tõusta lähialast välja jäävatel aladel varasemast kõrgemale ning väiksema koordineerimisega. Millistest reeglitest tuleb droonilennutamisel juhinduda, saab operatiivselt jälgida droonikaardi rakenduses, mis on kättesaadav aadressil utm.eans.ee.

Teatega kaasas on Tallinna lähiala kaart, kus sinine joon tähistab uut lähiala ja punane varem kehtinud lähiala.

Tagasi üles