Päästeamet uurib laste ohuteadlikkust

Postimees
Copy
Päästeamet tellib lastele suunatud ohuteadlikkuse uuringu. Foto on illustratiivne.
Päästeamet tellib lastele suunatud ohuteadlikkuse uuringu. Foto on illustratiivne. Foto: Elmo Riig

Turu-uuringute AS teeb selle aasta mais ja juunis päästeameti tellimusel 6–14-aastaste laste ohuteadlikkuse uuringu, mille fookuses on kolm teemat: tuleoht kodus, suvised veeohud ja talvised veeohud.

Uuringu eesmärk on hinnata, milline on laste ohuteadlikkus, kui tõhus on olnud lastele suunatud tule- ja veeohutuse ennetustöö. Uuringu tulemusel täiendab päästeamet koolituskavasid ning ennetussõnumeid.

Praegu käib uuringu aktiivne faas. Uuringu valimisse sattunud vanematega võib küsitlustöö perioodi jooksul võtta ühendust Turu-uuringute ASi küsitleja, et leppida kokku kohtumine lapsega intervjuu tegemiseks. Küsitluses osalemine on vabatahtlik.

Küsitletakse kokku 450 last. Intervjuu käigus näidatakse lapsele pilte tule ja veega seotud ohuolukordadest, et hinnata, kas laps pildil kujutatud ohuolukorrad ära tunneb. Uuringu valim moodustati juhuvalikuga rahvastikuregistrist 6–14-aastaste laste vanemate andmetest ning tegemine on kooskõlastatud Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee ja andmekaitse inspektsiooniga.

Küsitlustöö toimub 16. juunini, kuid võib juhtuda, et mõnes piirkonnas tehakse viimaseid intervjuusid 23. juunini.

Lastevanemate kontaktandmeid kasutatakse vaid selle uuringu ajal ning ei edastata kolmandatele isikutele. Pärast uuringu lõppu kõigi uuringus osalenute kontaktandmed kustutatakse ja küsitlusandmed anonüümistatakse.

Sarnased laste ohuteadlikkuse uuringud on toimunud ka 2016., 2018., 2020. ja 2022. aastal.

Kui inimestel tekib kahtlus, kas tegemist on päästeameti tellitud uuringuga, tasub küsitlejalt küsida töötõendit ning vajadusel helistada Turu-uuringute ASi küsitlusjuhtidele.

Tagasi üles