15 000-eurose projektiga loodetakse sütitada noortes kosmosehuvi

Tartu Observatoorium.

FOTO: Margus Ansu

Teaduse populariseerimise projektikonkursil rahastatakse nii kosmosehuvi sütitamist kui lasteülikooli.

2012. aasta teaduse populariseerimise projektikonkursile esitati rekordilised 167 taotlust, mille kogusumma oli 1 567 053,85 eurot. Sellega ületasid rahastamissoovid konkursi eelarvet enam kui kümnekordselt – 2012. aasta konkursi eelarve on 152 000 eurot.

Positiivse rahastamisotsuse sai 27 projekti eelarvega vahemikus 950 kuni 15 000 eurot.

Mahukaimateks rahastatud projektideks on 15 000-eurose toetuse saanud Tartu Observatoorium Eesti tudengisatelliidi programm ja TTÜ Geoloogia Instituudi interaktiivne õppevahend «Virtuaalne Eesti maapõu», mille eelarve on 14 800 eurot.

Eesti tudengisatelliidi programmi eesmärgiks on populariseerida reaal- ja inseneriteadusi, tõestades, et Eesti üliõpilased on võimelised ülikeerukat kosmosetehnoloogilist projekti läbi viima. ESTCube-1 satelliit valmib 2012. aasta mai lõpuks.

Virtuaalse Eesti maapõue projekti tulemusena luuakse Eesti ala geoloogilise ehituse lihtsustatud mudel, mis on arusaadav ja intuitiivselt kasutatav ka põhikooli õpilasele. Lisaks Eesti maapõue üldisele ehitusele aitab kavandatud õppevahend selgitada geoloogilise aja mõistet, mandrijää liikumist ja pinnavormide kujunemist.

Teaduse populariseerimise projektikonkursil toetati ka mitmeid juba varem edukalt toimunud tegevusi nagu Eesti Maaülikooli projekt «Elus teadus», Tartu Ülikooli «Narva lasteülikooli» jt.

Toetust saavad ka mitmed koolide poolt planeeritud tegevused: Metsküla algkooli teaduspäevad, Saaremaa ühisgümnaasiumi sihtasutuse korraldatav üleriigiline õpilaste teaduskonverents ja Konguta Kool «Jutuakadeemia». Lisaks toetati teaduslaagrit AHHAA teaduskeskuses, teadusbussi «Suur Vanker» ja õpilaste teadusajakirja «Akadeemiake» väljaandmist 2012/13 õ-a.

Projekte rahastab haridus- ja teadusministeerium ning projektikonkurssi korraldab SA Eesti Teadusagentuur.

Tagasi üles