Rahvusvahelised eksperdid arutavad Tallinnas tervise rahastamise jätkusuutlikkust

OECD.

FOTO: SCANPIX

Tallinnas algas Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ning Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) eelarve ja tervise valdkonna ekspertide aastakoosolek, millel soovitakse suurendada rahandus- ja tervisevaldkonna ametnike koostööd tervisevaldkonna eelarveküsimustes.

Peateemadena arutatakse majanduskriisist saadud õppetunde ja rahandusdistsipliini taastamist, samuti tervisesüsteemi rahastamise jätkusuutlikkust.

WHO esindaja Eestis Marge Reinapi sõnul on tervisesüsteemi elujõulisuse pikas perspektiivis hoidmiseks vaja ühiseid jõupingutusi. «WHO ja OECD ühiskohtumine juhib tähelepanu, et tervisesüsteemi rahandusliku jätkusuutlikkuse tagamisel on lisaks riigiasutuste vahelisele koostööle ja koordineerimisele oluline ka koostöö tervisesüsteemi rahastamise küsimustega tegelevate rahvusvaheliste organisatsioonide vahel,» märkis Reinap.

Eesti Haigekassa juhatuse esimehe Hannes Danilovi hinnangul on positiivne, et haigekassa konservatiivne eelarvepoliitika ning kaalutletud otsused kriisi algusajal võimaldasid tervishoiusüsteemil hästi toime tulla. «See oli väärt kogemus ja algaval konverentsil saame seda teiste riikidega jagada. Kindlasti tuleb teemaks ka tervisesüsteemide pikaajaline jätkusuutlik rahastamine ja siin saab Eesti õppida teistelt riikidelt tulubaasi laiendamise võimalusi,» ütles Danilov.

Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsleri Ivar Siku sõnul on tähenduslik, et seekordne aastakoosolek toimub just Eestis, sest meid on riigirahanduse ja eelarvedistsipliini tõttu mitmel pool teistele eeskujuks seatud. «Konverentsil on Eestil võimalus jagada teiste riikidega oma kogemusi eelarvestamisel majanduskriisi tingimustes ning arutada kulutuste kasvu ohjeldamise võimaluste üle praeguses majandusolukorras.»

OECD Kesk-, Ida- ja Lõuna-Euroopa liikmesriikide rahandus- ja eelarvepoliitika valdkonna aastakoosolek on järjekorras kaheksas, kuid esmakordselt toimub see koos WHOga. Sellel osaleb rahvusvahelistest organisatsioonidest ning 20 erinevast riigist kokku peaaegu 120 inimest.
 

Tagasi üles