Politsei lõpetas Tõstamaa koolikiusamise juhtumi menetlemise

Õpetaja kiusamine Tõstamaa koolis.

FOTO: Kaader videost / Youtube.com

Jaanuari lõpus interneti vahendusel levinud videoklipi tõttu laia kõlapinda leidnud Tõstamaa koolikiusamise juhtumi osas on politsei menetlustoimingud lõpetanud ning andnud materjali mõjutusvahendite kohaldamiseks üle alaealiste komisjonile.

Pärnu politseijaoskonna Audru konstaablijaoskonna noorsoopolitseinik Anni Tuulmägi, kes asjaolude väljaselgitamisega tegeles, ütles, et otsustas lõpetada väärteomenetluse.

«Kohtuvälise menetlejana leidsin, et noormehi, kes panid väärteo toime neljateist- kuni kaheksateistaastastena saab mõjutada karistust kohaldamata ja tegin lahendi väärteoasja materjalide üleandmise kohta alaealiste komisjonile. Usun, et alaealiste komisjon leiab alaealiste mõjutusvahendi seadusest tulenevalt küllaldased kohaldatavad mõjutusvahendid,» täpsustas ta.

Tuulmägi leiab, et rahatrahv kuni 400 eurot, mida karistusseadustiku vastav säte ette näeb, ei ole poistele, kes õpivad ja ametlikult kuskil ei tööta, õiglane karistus. Tema sõnul noorukid kahetsevad tehtut ning leiavad, et oma mõtlematu teoga pälvitud suure tähelepanuga on nad juba omal moel karistuse kätte saanud. 

Tagasi üles