Lastekaitse Liit: alimendivõlglase avalikustamine on lapse huvides

Vanemad on lapse kasvukeskkonna tingimuste esmased kujundajad.

FOTO: Caro / Scanpix

Lastekaitse Liit on seisukohal, et justiitsministeeriumi loodud lapsele elatist mittemaksvate vanemate register on äärmuslik abinõu, kuid lapse elukvaliteedi huvides on oluline, et vanem oma ülalpidamiskohustust täidaks.


Liidu sõnul on vanemad lapse kasvukeskkonna tingimuste esmased kujundajad ning lapse huvides on oluline vanemate koostöö ka ülalpidamiskohustuste täitmises.

Lastekaitse Liidu hinnangul suurendab vanema poolt ülalpidamiskohustuste täitmata jätmine oluliselt lapse vaesusriski sattumise ohtu, kuid samas kujundab ka lapse hoiakuid oma kohustustesse suhtumises.

Üksikvanemaga peredel on suurim oht sattuda vaesusriski. Üldhinnanguliselt on Eestis 76 000 üksikvanemaga peret, neist 40 000 peret on õigustatud saama teiselt vanemalt lapse ülalpidamiseks elatisraha.

«Raskes majandusolukorras on vanemate koostöö lapse üleskasvatamisel eriti oluline. Riigi ülesanne on toetada vanemaid kohustuste täitmisel, ning sealhulgas pakkuda ka lepitusteenust lahenduste leidmiseks, kui vanemate taotlused lapse üleskasvatamises on vastandlikud,» märkis Lastekaitse Liit oma avalduses.

Tagasi üles
Back